Vallentuna kan få ett estetprogram

Vallentuna gymnasium behöver locka fler elever och en ny utredning öppnar för ett estetprogram på skolan. Rektor Helena Henriksson gillar idén.

Vallentuna gymnasium har länge tampats med vikande elevunderlag. Inför höstterminen har bara 94 elever sökt skolan. Små kullar och hård konkurrens från friskoletäta Täby är några förklaringar. Nu vill politikerna ta till ett nytt vapen i kampen om eleverna – en satsning på estetiska program.

På utbildningsnämndens sammanträde i förra veckan presenterades en utredning om förutsättningarna för att starta ett estetprogram och ett livsmedelsprogram på Vallentuna gymnasium.

– Ett estetprogram skulle vara intressant. Vi har ju teater här i huset och skulle kunna ha ett bra samarbete med kulturskolan, säger rektor Helena Henriksson.

Men för ett livsmedelsprogram är premisserna inte de bästa enligt rapporten. Det är bara runt 3 procent, eller tio elever av blivande gymnasister från Vallentuna kommun som söker restaurang- och livsmedelsprogram inför varje läsår. Dessutom, påpekar Helena Henriksson, att ett livsmedelsprogram kräver stora, kostsamma investeringar i form av till exempel kök.

– Det finns inget behov av ett livsmedelsprogram för tillfället, konstaterar skolpolitikern Björn Furugren Beselin (C), ordförande för utbildningsnämnden.

För ett estetprogram finns däremot bättre förutsättningar. Ungefär 10 procent, eller runt 40 av de blivande gymnasisterna från Vallentuna, söker estetprogram. Siffrorna är beräknade från de små kullar som föddes under mitten av 1990-talet.

– Vi ska noga följa hur kommande kullar söker, säger Björn Furugren Beselin.

Rektor Helena Henriksson tycker att ett estetprogram skulle passa bra på Vallentuna gymnasium.

– Vi har en tradition med skolmusikaler och ett lärarband. Vi har den kompetensen, säger hon.

Dessutom finns en musiktradition i Vallentuna som är värd att bygga vidare på, tycker hon. Många elever spelar instrument på fritiden, på Kulturskolan eller i Novas replokaler. Även flera lärare på skolan är aktiva som musiker.

Många försöker redan i dag få in musiken i skol­arbetet.

– Vi har många elever som utnyttjar det individuella valet till fördjupning i musik, säger Helena Henriksson.

Fakta

Media tas bort

I förra veckan gick de sista medieeleverna ut från Vallentuna gymnasium, vilken innebär att det programmet inte längre finns på skolan.

Ett nytt program är Teknikprogrammet med inriktning design och produktutveckling.