Vallentuna växer – här är listan på de närmaste årens byggen

Några av husen som byggs i Åby ängar. Många nya bostäder behövs när befolkningen växer.
Några av husen som byggs i Åby ängar. Många nya bostäder behövs när befolkningen växer.
Om tio år kommer Vallentuna ha 40 000 invånare.
Då behövs både fler bostäder och mer kommunal service.
Här är vår lista på vad som kommer de närmaste åren.

Vallentuna är en av länets mindre kommuner. Enligt SCB:s senaste siffror fanns det 33 646 Vallentunabor den 31 mars. Bara Nykvarn, Salem, Ekerö, Upplands-Bro och Danderyd har färre invånare.

Men befolkningen ökar sedan länge, även om det bromsade in lite i fjol. Bara under årets första kvartal tillkom 214 invånare, vilket till största delen beror på inflyttning. Under hela året räknar kommunen med en befolkningsökning på 627 personer.

Åby ängar

Fram till 2029 beräknas befolkningen öka med hela 5 600 personer, eller 16 procent, och landa på 39 783 invånare. Även under de kommande tio åren antas inflyttningen stå för den största delen ökningen.

Därför behövs nya bostäder. Bostadsprognosen räknar med drygt 5 400 nya bostäder under samma period. De flesta byggstarter planeras till 2025, då kommunen räknar med att 720 bostäder ska påbörjas. 

Fler invånare ger mer skatt till kommunkassan. Samtidigt behövs också fler förskolor, skolor, socialtjänst och äldreboenden när befolkningen växer och den budget som kommunfullmäktige klubbar i dag är stram.

Nya skolor

Framför allt kommer det behövas pengar till nya förskolor och skolor och kommunen räknar med att behöva låna pengar till investeringar. Fram till 2022 handlar det om snart färdiga Hagaskolan, en utbyggnad av förskolan i Karby och en föreningslokal på Bällstabergsskolan. Inom socialförvaltningen ska Alléns psykiatriboende få en ny gemensamhetslokal och Väsbygården en atriumträdgård.

Det ska också byggas ett stödboende för ensamkommande ungdomar, sex nya jourlägenheter, sju stödlägenheter, fyra nya gruppbostäder och två särskilda boenden. Inom fritidsförvaltningen kommer ett nytt utegym på Kvarnbadet att byggas, liksom en aktivitetsyta på Snapptunafältet, ett elljusspår i Kårsta och ett reningsverk på Kvarnbadet. Till sist blir det även en renovering av ishall A.

Fakta

Här ska det byggas

• Västra Vallentuna. Sammanlagt 840 nya bostäder planeras fram till 2027, varav 630 blir lägenheter och 210 lägenheter. De flesta av dessa bostäder blir i eller kring centrum.

• Nordöstra Vallentuna.  2 060 nya bostäder planeras, varav knappt 1 500 blir lägenheter. Lejonparten byggs i Åby ängar, Åby holm och östra centrum. Nordöstra Vallentuna beräknas öka sin befolkning med hela 55 procent under de närmaste tio åren.

• Lindholmen med omnejd. 470 bostäder planeras, därav blir 220 lägenheter.

• Kårsta med omnejd. 125 nya bostäder som alla blir småhus.

• Karby/Brottby. 195 nya bostäder, varav 25 lägenheter.

• Sydvästra Vallentuna. 610 nya bostäder, varav 270 lägenheter och resten småhus.

• Sydöstra Vallentuna. 1 150 nya bostäder, varav 605 lägenheter i det nya området Kristineberg.

Källa: Kommunplan för Vallentuna 2020–2022