Vallentuna vill införa nätfilter i skolorna

Anna-Clara Nord Ekerling väckte frågan om nätfilter i Vallentunas skolor och förskolor.
Anna-Clara Nord Ekerling väckte frågan om nätfilter i Vallentunas skolor och förskolor.
Vallentunas politiker vill ha ett nätfilter mot grov porr och grovt våld i de kommunala skolorna.
Förslaget kommer från Anna-Clara Nord Ekerling, L, och nu utreds hur det ska gå till.
Frågan är om de fungerar.

Det var redan för ett år sedan som Anna-Clara Nord Ekerling, L, la ett förslag i ett av barn- och ungdomsnämndens utskott om att införa ett så kallat nätfilter i de kommunala skolorna. Detta för att inte barnen på skoltid ska komma i kontakt med porr- och våldsskildringar.

– Dels för att skydda barn i den mån det går, så att de inte av en olyckshändelse kommer in på sidor med grovt våld och grov porr. Vi tycker också att det ligger ett visst signalvärde i att man inte ska använda förskolans och skolans utrustning till det, säger hon.

Tilläggsmodul

Liberalerna hänvisar också till forskning som visar att ungdomar som konsumerar mycket porr trivialiserar våld mot kvinnor och blir mer benägna till könsdiskriminering.

Hur ett nätfilter ska fungera utreds just nu av barn- och ungdomsförvaltningen. Redan i höstas konstaterade tjänstemännen att kommunen inte ska köpa in ett eget filter utan ”installera en tilläggsmodul i befintlig brandvägg som hanteras av kommunens systemtekniker”. Därigenom ska vissa webbsidor och ”annat material” spärras från skoldatorerna.

Frågan om nätfilter i skolorna debatterades som mest intensivt i fjol då flera kommuner införde dem. Elza Dunkels, som forskar om barn och internet, hörde till dem som inte ser några fördelar. Enligt henne finns inget stöd i forskningen för att filtren ökar barnens säkerhet på nätet. Vad som däremot kan beläggas är de problem de för med sig. Det främsta är att de inte fungerar och antingen tar bort för mycket eller för lite. Så kallad överfiltrering visar sig drabba främst material med hbtq-inriktning, som till exempel en ung person som söker sin sexuella identitet kan vara intresserad av men inte våga leta efter hemma. Eller också rinner det man vill skydda barnen ifrån igenom ändå.

Andra invändningar är att de är dyra, att de ger vuxenvärlden en anledning att släppa taget om frågan och att filtren blir en teknisk ersättning för viktiga men kanske jobbiga samtal med unga om sex, kropp och relationer.

– Man kan ju inte vara helt säker på att filtret tar bort allt man vill, säger Anna-Clara Nord Ekerling. Men att man begränsar för mycket kan man jobba med, till exempel genom att undanta RFSU:s och RFSL:s sidor. Så gör man på företag som har sådana filter. 

Inte enda verktyget

Och hon håller med om att frågan inte är enkel. 

– En stor del av skolornas arbete med värdegrund handlar om genus och sådant som porr. Så det här ska vara något vi jobbar med på ett systematiskt sätt. Nätfiltret ska inte ersätta det, absolut inte.

I barn- och ungdomsnämnden råder politisk enighet om nätfiltren men när de införs är ännu inte bestämt.