Vallentuna är sämst i länet på utbildad förskolepersonal

Vallentuna har för få utbildade förskollärare. (Bilden är dock inte från Vallentuna.)
Vallentuna har för få utbildade förskollärare. (Bilden är dock inte från Vallentuna.)
Färska siffror visar återigen att Vallentuna ligger i botten när det gäller utbildad personal i förskolorna.
– Vi har en plan för det här, säger barn- och ungdomschefen Henrik Lennermark.

I går kom nya siffror från Skolverket som visar att andelen anställda i förskolan minskar i hela landet och nu ligger på 39,6 procent.

– Förskollärare och annan utbildad personal är oerhört viktig för kvaliteten i förskolan. Därför är det allvarligt att andelen utbildad personal minskar. Dessutom blir det ännu tydligare, i den läroplan som träder i kraft i sommar, att förskollärare har ett specifikt ansvar i undervisningen, säger Magdalena Karlsson, undervisningsråd på Skolverket.

För Vallentunas del är andelen betydligt lägre. Bara 21 procent har förskollärarexamen, vilket är sämst i länet där snittet är 40 procent.

I december klubbade barn- och utbildningsförvaltningen igenom en satsning som ger barnskötare möjlighet att vidareutbilda sig till förskollärare på arbetstid. Den satsningen hänvisar barn- och ungdomschefen till när vi ber honom kommentera Vallentunas föga smickrande jumboplats.

– Både förvaltning och nämnd mycket väl medvetna om problemet, säger han. Det finns ju ett utbildningsprogram som är antaget och en plan för det här. Och vi anstränger oss att rekrytera också såklart. 

Förskolepeng

Tomas Arctaedius, S, är ledamot i barn- och utbildningsnämnden välkomnar planen.

– Men det är klart att det är lite, kommer sent och kommer att ta lång tid. Det här har vi påpekat i uppåt tio år. För mig hänger det ihop med att förskolepengen är för låg. Då har man inte råd att anställa den personal man behöver. Och förskolemiljön är ofta tråkig, vilket kanske inte lockar. Många av Vallentunas skolor har eftersatt underhåll.