Vallentuna är sämst i länet på utbildade fritidspedagoger

Liten chans få kontakt med en utbildad fritidspedagog för Vallentunas skolbarn.
Liten chans få kontakt med en utbildad fritidspedagog för Vallentunas skolbarn.
Det går mer än 200 barn per utbildad fritidspedagog i Vallentuna, som ligger riktigt illa till i kommunrankingen. Bara i tre andra kommuner i landet är det värre.
– Vi har ett stort arbete framför oss, säger Henrik Lennermark, chef barn- och ungdomsförvaltningen

Vallentuna är sämst i länet på att ha utbildad personal på sina fritidshem. Det går 203 barn per heltidsanställd anställd med pedagogisk högskoleexamen i Vallentuna. I Stockholms län ligger snittet på 89 barn per utbildad fritidspedagog. I hela landet är det bara Vansbro, Skinnskatteberg och Perstorp som har sämre lärartäthet på fritidshemmen. Det visar siffror som Lärarförbundets tidskrift Lärarnas tidning tagit fram, med hjälp av uppgifter från Skolverket.

– Vi kommer att redovisa en del statistik i juni. Men jag är medveten om att vi har en låg andel pedagogiskt högskoleutbildad personal på fritidsnämnden. Det ser jag verkligen som en utmaning, säger Henrik Lennermark.

Liten kommun

2017 såg det lite bättre ut. Då gick det 154 barn på varje utbildad fritidspedagog i Vallentuna. Men året därpå hade siffran alltså rasat.

– Fritidshemmen är en mindre verksamhet än grundskolan så till exempel pensionsavgångar kan slå hårdare i en liten kommun. Och de utbildade fritidsledarna har en synnerligen god position på arbetsmarknaden.

Men i länets andra mindre kommuner, som Salem och Nykvarn, syns inte så stora svängningar.

Så varför sticker Vallentuna ut?

– Min analys är att fritidshemmen behöver få större plats i Vallentuna och bli en mer naturlig del av skolan. Där har vi ett stort arbete framför oss. Jag tycker att vi har en bra bit kvar när det gäller att sätta fritidshemmen på kartan, säger Henrik Lennermark.