Vallentuna visar vägen när kvinnorna tar över

11 av 26 kommunstyrelseordförande i länet är kvinnor. Parisa Liljestrand (M) hör till dem.
11 av 26 kommunstyrelseordförande i länet är kvinnor. Parisa Liljestrand (M) hör till dem.
Aldrig tidigare har det suttit­ så många kvinnor på den tyngsta politiska posten i Stockholms läns kommuner som nu.
Även om männen fort­farande är i majoritet har 11 av 26 kommuner en kvinna i topp. Vallentuna är en av dem.

I Vallentuna är det inget nytt med en kvinna på den högsta politiska posten, tvärtom. Birgitta Almlöf (M) var kommunstyrelsens ordförande, KSO, under två mandatperioder på 1990-talet fram till 2002.

 Därefter satt Sten-Åke Adlivankin (M) och Örjan Lid (M) på positionen innan nuvarande kommunstyrelseordförande Parisa Liljestrand (M) tog över sommaren 2015.

– För oss i partiet är det varken kön, ålder eller etnicitet som styr utan det handlar om vilken kompetens man har. Jag har svårt att se att det gör någon skillnad om det är en man eller kvinna som är kommunstyrelseordförande, utan det är sakfrågorna som styr och ett engagerat ledarskap, säger Parisa Liljestrand.

Men samtidigt vill hon poängtera att det är positivt att  kvinnorna på de ledande positionerna i länet blivit fler.

– Med tanke på att konkurrensen här är stenhård så är det fantastisk roligt. Det visar att vi har kommit en bra bit på väg med jämställdheten, säger hon.

Kvinnorna i topp blir fler

Om vi tar avstamp i början av 1990-talet när begreppet varannan damernas myntades av Socialdemokraterna var bara en av fyra kommunstyrelseordförande i länet kvinnor, samtliga partier inräknat.

Så har det sett ut fram till efter höstens val då kvinnorna tog ett rejält kliv framåt. Nu är 11 KSO i länets 26 kommuner kvinnor, vilket motsvarar 42 procent.

Översta raden från vänster: Parisa Liljestrand (M) Vallentuna (infälld), Hanna Bocander (M) Danderyd och Ebba Östlin (S) Botkyrka. Nedersta raden från vänster: Michaela Fletcher (M) Österåker (infälld), Emma Feldman (M) Järfälla, Deshira Flankör (M) Värmdö, Anna König Jerlmy (M) Stockholm stad, Anita Mattsson (S) Tyresö, Boel Godner (S) Södertälje, Malin Forsbrand (C) Vaxholm och Meeri Wasberg (S) Haninge.

Aldrig tidigare har det suttit så många kvinnor i länet samtidigt på den positionen. Som mest har det varit åtta stycken under en mandatperiod. Det visar en sammanställning som Mitt i har gjort.

Fakta

Plats 109

av 290 hamnar Vallentuna på om man kollar hur jämställt­ det är bland politikerna i kommunen­, sett till könsfördelning­ i kommunfullmäktige­, avhopp och andel kvinnliga ordförande i kommunstyrelsen (mandatperioderna efter valen 2006, 2010 och 2014 sammanvägt).

Källa: Källa: Sveriges kommuner och landsting

I fyra av de fem S-ledda kommunerna i länet är fyra KSO:er kvinnor. Det är Botkyrka, Haninge, Tyresö och Söder-tälje.

Av de 19 M-ledda kommunerna i länet är det kvinnor på KSO-posten i sex kommuner. Utöver Vallentuna är det också i Stockholm, Järfälla, Österåker, Värmdö och Danderyd. I Vaxholm är det en centerpartist i topp, och där är det liksom i Danderyd  första gången någonsin som en kvinna har den posten.

Det som händer är nog inte bundet till parti utan det är snarare tidsandan

Marja Lemne, statsvetare

Att kvinnorna i topp blir fler ligger i tiden, menar Marja Lemne, statsvetare vid Södertörns högskola.

– Nu kommer kvinnorna på bred front. Det som händer är nog inte bundet till parti utan det är snarare tidsandan, även om vi tydligt kan se en föryngring och förnyelse i de borgerliga partierna, med en ny generation som har tillträtt och med den ett nytt tänk, säger hon.

Om det gör någon skillnad i till exempel vilka frågor som drivs när en kvinna är KSO är svårt att säga, enligt Marja Lemne.

Men Anna König Jerlmyr (M), finansborgarråd i Stockholm stad, tror att det till viss del märks.

– Det speglar ens erfarenheter och för min del handlar det om att jag kopplar in ett jämställdhets- eller genusperspektiv, säger hon.

Antalet färre i landet

Men utvecklingen i länet skiljer sig från hur det ser ut i landet i stort.

Efter höstens val är det färre kvinnor som är KSO:er jämfört med efter valet 2014 då rekordmånga – 108 av landets 290 var kvinnor (37 procent), enligt Dagens Samhälle. Nu är antalet 93 kvinnor, eller 32 procent.

En förklaring är enligt tidningen att Socialdemokraterna tappade makten i flera kommuner.