Vallentunabo betalade 100 000 för att fuska på högskoleprovet

De fuskade på högskoleprovet
Kvinnorna betalade för att få resultatet 1,95 respektive 1,6 på högskoleprovet där maxresultatet är 2,0.
En 21-årig Vallentunabo och en 27-årig Täbybo misstänks för avancerat fusk på högskoleprovet.
Det tog Vallentunabon in på läkarlinjen medan Täbybon aldrig sökte till högskolan.
Nu riskerar de fängelse.

De båda kvinnorna gjorde högskoleprovet hösten 2017 och Vallentunabon fick ett så bra resultat att hon sedan kunde börja på läkarprogrammet i Stockholm. 27-åringen från Täby nöjde sig med att ha gjort provet.

Nu misstänks de ha köpt sina provresultat av företaget HP-tjänst, vars affärsidé var att sälja ett slags fuskpaket till sina kunder. 

När polis och ekobrottsmyndighet gjorde tillslag på företaget under det prov som skrevs våren 2018 beslagtogs bland annat ett kundregister där det framgår att Vallentunastudenten betalat 99 000 kronor för att få 1,85 på högskoleprovet.

Täbybon beställde ett resultat på 1,60 för 69 000 kronor men hann aldrig betala mer än 50 000 kronor innan personerna som drev företaget gick upp i rök.

Prislista för att fuska på högskoleprovet.

Priserna hos HP-tjänst för olika resultat på högskoleprovet. Foto: Polisens förundersökning.

Hörsnäckor

HP-hjälpens affärsidé var att skicka rätt svar på högskoleprovet till sina kunder genom en sändutrustning som inkluderade en preparerad mobiltelefon och mycket diskreta hörsnäckor. Beroende på vilket resultat kunderna beställt fick de även kryssa i ett förbestämt antal felaktiga svar.

Att fuska på högskoleprovet är straffbart sedan 2016. Numera måste man på heder och samvete och med sex namnunderskrifter försäkra att man inte använder några otillåtna hjälpmedel. Därmed kan den som brutit mot reglerna straffas för brottet osann försäkran.

Fuskcentral till högskoleprovet. Från sambandscentralen kunde företaget styra sina kunder till de rätta svaren på högskoleprovet.

Från sambandscentralen kunde företaget styra sina kunder till de rätta svaren på högskoleprovet.


Hörsnäckan med den lilla magneten och en magnetstav som användes för att plocka snäckan ur örat.

Hade fått under snittet tidigare

I polisförhören vill Vallentunabon inte svara på några frågor. Det misstänkta fusket gav resultatet 1,95 – betydligt högre än vid tidigare försök då hon som mest uppnått 0,60.

27-åringen säger att hon gjorde provet för att ”höja sin självkänsla” men egentligen inte ville läsa vidare och därför inte tagit någon annans plats. Därför vill hon inte åtalas för grovt brott.

Oklar påföljd

Vilket straff som väntar om de döms återstår att se. Åklagare Stefan Creutz skriver i åtalet att brottet ska bedömas som grovt bland annat eftersom ett falskt provresultat ”riskerar att påverka antagningssystemet till högskolan samt hindra eller minska möjligheten för andra att komma in”.

I januari dömdes 23 fuskare för grov osann försäkran vid Norrtälje tingsrätt, som kom fram till att straffvärdet var tre månaders fängelse.

Eftersom de tidigare var ostraffade stannade påföljden vid villkorlig dom. De tre huvudmännen dömdes till fängelse. Åklagaren, som ansåg att även fuskarna borde få fängelse, överklagade och det gjorde även de som dömdes. I juni revs den domen upp, eftersom domaren ansågs jävig.

Så används tekniken för att fuska på högskoleprovet

Så används tekniken för den som ska fuska på högskoleprovet. I magväskan ligger en telefon med sladdar upp till små hörsnäckor. Foto: Polisens rekonstruktion.

”Alla fuskare förlorar sin plats”

Huruvida Vallentunabon fortfarande går kvar på läkarprogrammet framgår inte av åtalet.

Till Läkartidningen sa KI tidigare i år att ”Alla eventuella studenter som får sitt högskoleprovsresultat annullerat och därmed saknar grund för antagning till läkarprogrammet på KI kommer att förlora rätten till sin plats (…) oavsett hur långt de kommit i utbildningen”.