Vallentunabor är rika på idéer

Vallentuna 41 patent söktes i Vallentuna under perioden 2008–2012, det visar siffror från nyhetsbyrån Siren.

Det gör Vallentuna till nummer 62 över landets mest uppfinningsrika kommuner, sett till patent som sökts per tusen innevånare.

Knäledsprotes och nätbaserat casinospel är exempel på uppfinningar som Vallentunaborna ville skydda från kopiering.

Södertälje är den kommun i Sverige där det görs flest patentansökningar per invånare. Där patentansökte 4,5 personer per tusen kommuninvånare mellan åren 2008–2012.