5,7

procent av lägenheterna i Vallentuna var ettor 2010, enligt SCB. Det är få i jämförelse med länet. Störst andel ettor, 13,9 procent, fanns i Stockholms kommun.