4 av 10 Vallentunabor skulle kunna cykla till jobbet

Najia Bayat från Ormsta har elcykel. Det går lätt att ta sig till jobbet även när hon ska in till stan. Samtidigt får hon vardagsmotion.
Najia Bayat från Ormsta har elcykel. Det går lätt att ta sig till jobbet även när hon ska in till stan. Samtidigt får hon vardagsmotion.
Nästan 40 procent av Vallentunaborna har mindre än en kvarts resväg med cykel till jobbet. Ändå görs bara 3 procent av resorna med cykel.

Najia Bayat flyttade till Vallentuna med sin familj för ett år sedan. Tidigare bodde de i Malmö och där cyklade de överallt. I Vallentuna blev de mer beroende av bilen. Avstånden till släkt och vänner är större och backarna brantare.

– Då blir man ibland tvungen att använda bilen. Men vi vill hellre cykla så mycket som möjligt.

Cykeln också snabb

Lösningen blev elhojar till henne och maken medan de två äldsta barnen har fått bra cyklar.

– Det tar emot att använda bil. På ett sätt är det enklare men när man fastnar i en kö är det inte så mycket snabbare. Och jag vill gärna göra vad jag kan för miljön, säger hon.

Korta avstånd

Men hon är ganska ensam som Vallentunabo om att lämna bilen hemma. För trots att hela 37 procent av Vallentunas arbetande befolkning har max 15 minuter till jobbet står cykeln bara för 3 procent av resorna i kommunen. Det framgår i en studie som nyligen släpptes från det regionala cykelkansliet.

Värderingar

Najia Bayat tror att det kan handla om livsstil.

– I vårt område har alla två bilar. I Malmö cyklar alla, det blir nästan pinsamt att ta bilen.

Längs Stockholmsvägen finns cykelbana, men inte på Arningevägen. ”Vi behöver binda ihop cykelvägnätet så att inte cykelvägen plötsligt slutar och man måste ut bland bilarna”, säger Emil Törnsten på Cykelfrämjandet.

Studien har inte frågat pendlarna om varför så få cyklar. Men den visar hur mycket cyklingen skulle öka om cykelvägnätet byggdes ut, något som Emil Törnsten på Cykelfrämjandet i Storstockholm uppskattar.

Cykelvägar

– Till exempel på Arningevägen, som har relativt stor potential, finns ingen cykelväg trots att trafiken kan vara tät. Och de cykelvägar som finns är ofta gång- och cykelvägar. Det är otryggt både för cyklister och gående.

Han tror att studien blir ett bra verktyg för trafikplanerare i Vallentuna.

– Den visar exakt var det behövs insatser.

Vintercykling i Vallentuna

I vintras ledde Mimmi Skarelius, som jobbar med trafikplanering i Vallentuna, ett försök med vintercykling. 20 Vallentunabor i olika delar av kommunen fick cykla till jobbet minst tre dagar i veckan mellan december och februari. Alla vill fortsätta vintercykla nu när försöket är klart.

– De hade resvägar på allt från två kilometer till flera mil. Och det verkade inte som att sträckan avgjorde om de ville fortsätta cykla. Men jag är inte så förvånad, säger hon. I många fall är det smidigare att ta cykel än bil eller tar lika lång tid. Egentligen tror jag bara det är att börja, även om man måste utgå från sina egna förutsättningar.

Egentligen tror jag bara det är att börja,

Mimmi Skarelius, trafikplanerare

Regionens mål är att få upp andelen cykelresor till 20 procent år 2030.

– I den senaste mätningen 2015 låg den på 7 procent, så det är en 40-procentig ökning efter att ha legat på 5 procent tidigare, säger den regionala cykelsamordnaren Ulf Eriksson. Jag tycker att det är rätt bra tryck i cykelfrågan.

Fakta

Stora skillnader i länet

• 37 procent av de förvärvsarbetande Vallentunaborna har mindre än 15 minuters resväg med cykel till jobbet. För 8 procent tar det 15–30 minuter med cykel till jobbet och för 11 procent tar det 30–45 minuter. 44 procent har över 45 minuters resväg med cykel.

• Bara 3 procent av resorna i Vallentuna görs med cykel.

• Skillnaderna är stora inom länet. I Stockholm, Lidingö och Solna görs närmare 15 procent av resorna med cykel.

Källa: Potential för cykelpendling i Stockholms län, studie från regionala cykelkansliet