Vallentunabor vill kunna påverka mer

Christina Nilsson, 73 år, Vallentuna
Christina Nilsson, 73 år, Vallentuna
Marlene Hellström, 38 år, Vallentuna
Marlene Hellström, 38 år, Vallentuna
Vallentunaborna är mest kritiska mot sina möjligheter att påverka i sin kommun. Det visar SCB:s årliga medborgarundersökning. – Det är ett utmanande område, säger Magnus Sjögren, marknadschef på Vallentuna kommun.

– Nej, jag tycker inte att inflytandet är bra.

– För det första borde mer pengar gå till förskolor och skolor. Det är en ren katastrof här, säger Vallentunabon Marlene Hellström, 38 år.

– Och inte heller med tanke på alla byggen i centrum – och allt som ska rivas, bland annat Vallentunas nästan äldsta dagis. Det är ingen som vill det, och plötsligt har det tydligen blivit helt okej att bygga ett höghus i centrum.

Inflytande fick lägst betyg

Marlene Hellström är inte ensam om att vara missnöjd med sitt inflytande  i Vallentuna kommun. Det visar SCB:s årliga medborgarundersökning som Vallentuna deltog i förra året.

I undersökningen fick slumpvis utvalda invånare svara på hur de upplever att leva i sin hemkommun, hur de ser på kommunens verksamheter och på sitt inflytande.

I stora drag fick Vallentuna ett betyg som motsvarar ungefär genomsnittet i de 131 kommuner som deltog i undersökningen. Lägst betyg fick Vallentuna när det gäller medborgarnas inflytande.

På kommunen uppger man att man sedan 2005 brukar delta i SCB:s medborgarundersökning, varannat år, och att syftet är att följa medborgarnas attityder.

– Svaren ger en mycket värdefull feedback inom i stort sett samtliga verksamhetsområden och om Vallentuna och invånarna i stort, skriver Magnus Sjögren, marknadschef på Vallentuna kommun.

”Svaren används som underlag”

– Svaren och de mätresultat som vi får används som underlag i vår utvärdering och planering av hela verksamheten. De ger intressant och bra input för analys och diskussioner som ska leda till utveckling och förbättringar.

Har ni analyserat svaren kring medborgarnas inflytande och vad drar ni för slutsatser?

– Ja, och det är ett arbete som också pågår framöver. Vi kan se att det är ett utmanande område för att nå goda betyg generellt sett och att Vallentuna kommun behöver nå ännu lägre inom dessa frågor för att bli så bra som vi vill.

– Vi har en politisk ledning som tydligt vill nå framåt när det gäller invånarnas möjligheter till inflytande, påverkan och god service. Vi bjuder allt oftare in till dialogmöten, har öppnat upp olika sociala media för synpunkter och dialog och tar vara på åsikter och idéer som kommer till oss genom olika kanaler.

Enligt Magnus Sjögren pågår arbete med att förbättra dialogen med medborgarna, bland annat genom samrådsmöten och öppna hus, men även genom utbildning av de kommunanställda. Dessutom finns planer på att starta ett kontaktcenter.

En närmare titt på SCB-undersökningen om Vallentuna visar att män och kvinnor är ungefär lika kritiska när det gäller inflytande och insyn. Såväl män som kvinnor ger bäst betyg åt tillgången på information om kommunen och dess verksamheter.

Betyg under snittet

Mest kritiska är Vallentunakvinnorna mot invånarnas möjlighet att påverka inom de kommunala verksamheterna, medan männen gav lägst betyg åt invånarnas möjligheter att påverka politiska beslut.

Sammantaget får frågor som rör invånarnas inflytande i Vallentuna betyget 38 i SCB:s så kallade nöjd-inflytande-index. Det kan jämföras med snittet i de 131 kommuner som deltog i undersökningen som var 40. Men Vallentunas resultat är inte säkerställt eftersom SCB:s felmarginal är +/- 3,2 procent.

 

Är du nöjd med hur mycket du kan påverka?
Har du insyn i vad din kommun beslutar?

Stella Sällqvist, 31 år, Lövsta
– Jag är inte insatt, jag har bara bott här två år. Men jag kanske har sett lite fördelar i Stockholm där jag bodde tidigare, lite allmänt vad man satsar på förskola och skola.
– Vad jag hört så lyssnar man inte så mycket på föräldrar och barnfamiljer i Vallentuna.
Marlene Hellström, 38 år, Vallentuna
– Nej! Därför att för det första borde mer pengar gå tillförskolor och skolor - det är en ren katastrof här.
– Man har ju räknat fel på ett underskott som de trodde var 6 miljoner och som visade sig vara 33 miljoner!
– Och så säger Parisa (Vallentunas kommunalråd, reds anm) att de har jättebra koll och att det är ordning och reda...
Nils Ström, 67 år, Vallentuna
– Nej, jag har inget inflytande. Man får höra efteråt vad de beslutat. Men jag vill inte ha något inflytande heller. De får hålla på själva. Röstar gör jag inte heller, för vem ska man rösta på? De är likadana kålsupare allihop. Nä, politiken har jag aldrig brytt mig om.
Christina Nilsson, 73 år, Vallentuna
– Det beror väl på en själv, hur mycket man tar reda på. Vi är väl inte så aktiva - vi flyttade hit 2011, och då blir det väl så att man inte är så engagerad. Inte som när man bott på ett ställe länge.
– Men vi läser och hänger med i vad som händer här.