Vallentunapolitiker om Trumps seger

USA:s 45 president, Donald Trump segertalar till nationen.
USA:s 45 president, Donald Trump segertalar till nationen.
Donald Trumps valseger i USA ger svallvågor ända hit till Vallentuna.
- Världen blir troligen litet osäkrare och Vallentuna är inte isolerad ö, säger Niklas Steorn, Miljöpartiet i Vallentuna.
Läs här hur han och andra Vallentunapolitiker reagerar på valet.

Mitt i har frågat politiker i Vallentuna vad de känner inför Donald Tumps oväntade segerskäll och om de tror att detta kommer att påverka Vallentuna.

 

 

Fakta

Parisa Liljestrand, (M), kommunstyrelsens ordförande: Enkla svar håller inte i längden

”Jag ser med oro på valresultatet eftersom Trump hittills endast visat ett aggressivt och populistiskt sätt att föra politik genom att ge enkla svar på komplexa frågor. Det kommer inte att hålla i längden eller bidra till stabilitet i världen. Självklart påverkas även Vallentuna och Sverige av detta.”

Kommunalrådet Parisa Liljestrand (M), vill fira det som hon beskriver som en "viktig delseger".

Kommunalrådet Parisa Liljestrand (M).

Fakta

Ylva Mozis, (L), kommunstyrelseledamot: Svårare att jobba och studera i USA

”Förutom att Trumps oberäknelighet och hatretorik skapar en osäker värld, av vilken Vallentuna är en del, så kan Vallentunas ekonomi dras med i en internationell ekonomisk nedgång som en följd av Trumps protektionistiska handelspolitik och syn på arbetskraftsinvandring. Vallentunabor som önskar studera och arbeta i USA kan få det svårare framöver med Trumps främlingsfientliga migrationspolitik. Tyvärr ökar valresultatet också risken för att vi får se fler populister vinna mark framöver både i Europa och Sverige. Det hotar demokrati, mänskliga rättigheter och välfärd i Europa, Sverige och Vallentuna. Världen behöver mer liberalism, inte mindre!”

Ylva Moizis (L) vill ha fler hyresrätter. Ett område som byggherrar har visat intresse för är korsningen Mörbyvägen/Fornminnesvägen.

Ylva Moizis (L) .

Fakta

Fredrik Lindahl (SD), kommunfullmäktigeledamot, ordförande i SD: Speglar arbetarklassens missnöje

Valresultatet speglar den västerländska arbetarklassens missnöje med den globalistiska och mångkulturalistiska samhällsutvecklingen. Även om jag personligen varken anser mig själv särskilt beläst kring amerikansk politik eller imponerad av Donald Trumps utsvävningar, personangrepp och karaktärsdrag, så måste man inse att det finns en djup misstro mot etablissemanget som har slutat lyssna till sina länders befolkningar. Jag tror inte att valresultatet påverkar oss i Vallentuna i någon större utsträckning.

Fakta

Niklas Steorn, (MP), kommunstyrelseledamot: Hot mot klimatet

Jag är inte förvånad över valresultat tyvärr. Som jag set det är detta ett resultat att missnöje och rädsla. En dröm om att gå tillbaka till svunnen tid. Jag tänker så här, det har varit väldigt många stora frågor internationellt nu. Klimatavtal, Syrienkeiget, mycket fokus på att vår västerländska livsstil inte är hållbar. Oro kring vårt välstånd och att vi måste bryta vårt beroende av fossila bränslen. När Trump ger en enkel förklaring ”det finns inget klimathot”, ”make america great again”, ”vi behöver inte ändra vår livsstil” så tilltalar det många. Dessa strömningar har vi sett i Europa med Brexit, ökat stöd för rasistiska och populistiska partier och åsikter. Hur det påverkar Val

Nicklas Steorn. MP, Vallentuna

Nicklas Steorn. MP, Vallentuna

lentuna? Det är svårt att sia om. Frågan är hur realpolitiken blir. Hans första tal öppnade för en uppmjukning av den retorik som varit under valrörelsen. Om börserna påverkas påverkas givetvis den globala ekonomin. Vallentunas ekonomi är stark och står nog emot en global ekonomisk kris relativt bra. Detsamma tror jag om Sverige. Men det är klart Putins inflytande stärks, världen blir troligen lite osäkrare och Vallentuna är ingen isolerad ö. Viktigt dock att vi fortsätter vårt arbete, att vi ser till att ha ett bra politiskt klimat med respekt för varandra.

Fakta

Sofia Segergren, (C), vice ordförande i kommunstyrelsen: Vallentuna ska fortsätta arbeta för humanitet

Jag känner mig nedstämd och avvaktar hur den amerikanska politiken kommer utvecklas.
Vallentuna påverkas eftersom Sverige och världen påverkas.
Det som händer i USA är inte unikt. Det är en trend i hela världen.
När chocken efter valresultatet lagt sig måste vi börja fundera på hur vi vänder ilska, vanmakt och lågt förtroende som många människor i världen och Sverige känner.
Vi behöver ena oss om en gemensam väg framåt. De som känner sig minst delaktiga måste bli en del av gemenskapen. Vi måste fortsätta arbeta för humanitet, demokrati och jämställdhet.

Fakta

Jaana Tilles (S), oppositionsråd, kommunstyrelseledamot. Ett mysterium

Det amerikanska folket har valt en president som har väldigt dåliga lösningar till landets utmaningar. Det är ett mysterium för mig hur de har tänkt. Valresultatet leder till en kallare och oroligare värld.

Janna Tilles (S), kommunpolitiker i Vallentuna menar att tätorstnära natur är viktig att bevara när Stockholm växer och förtätas. Här möts hon och landskapsarkitekten Anders Dagsberg vid Angansjöängen.

Janna Tilles (S),