ANNONS

Vallentunas elever är dåliga på matte och naturkunskap

Hur många löser den här matteuppgiften?
Hur många löser den här matteuppgiften?
Matematik är det sämsta ämnet för eleverna i Vallentunas kommunala skolor.
Nästan en femtedel av åttondeklassarna får underkänt.
Även naturvetenskap ger svaga betyg.
ANNONS

Vårens betygsstatistik för de kommunala skolorna har just släppts. Och det visar sig att matematik inte hör till Vallentunaelevernas starkaste ämnen i skolan. I årskurs sex fick 11 procent underkänt i matte, i årskurs sju 16 procent och i årskurs åtta så många som 18 procent. I nian halveras andelen till 9 procent.

Inte heller naturkunskap tycks höra till favoritämnena. Tillsammans med matematik är kemi, fysik och biologi de ämnen som gav flest F (underkänt).

Nationellt problem

Betygen i engelska är bättre. Det ämnet ger flest höga betyg (A eller B) från sexan till nian. I högstadiet hör också slöjd till de ämnen som ger många A eller B. När eleverna går ut skolan i nian det faktiskt det ämne som ger flest höga betyg och engelska ger näst flest.

Enligt Jonas Hård, tillförordnad chef för barn- och ungdomsförvaltningen, är resultaten svaga i matte och NO bland alla landets elever. För att lyfta betygen i Vallentuna har kommunen gått med i föreningen NTA, Natur och teknik för alla.

Praktisk undervisning

– Det ger möjlighet att jobba mer praktiskt med NO-undervisningen. Man köper in material, lådor, i både NO och matematik. Även matten blir mer praktisk. För att få använda dem måste lärarna gå utbildningar.

NTA infördes förra läsåret på låg- och mellanstadiet. Nu utökas satsningen även till högstadiet. Men Jonas Hård räknar med att det tar några år innan den kan synas i bättre matte- och NO-betyg.

Förstelärare

I Vallentuna finns nu också så kallat globala förstelärare som arbetar med att utveckla bland annat matematikundervisningen.

De ska kunna gå in och stötta på lektionstid. De har funnits i två år och ger inte heller omedelbar effekt. 

De kommunala siffrorna är preliminära och betyg från lovskolan har inte tagits med. De kan komma att skilja sig från Skolverkets officiella statistik, som kommer senare i år.

ANNONS