Vallentunas utbildningschef har hastigt slutat

Rockader i kommunhuset.
Rockader i kommunhuset.
Vallentunas utbildningschef Henrik Lennermark har slutat.
Han lämnade sin tjänst för en vecka sedan, meddelar Vallentuna kommun på sin hemsida.
– Vi kommenterar inte enskilda personalärenden och uppgörelser, säger kommunikationschef Henrik Kelfve.

I meddelandet står att Henrik Lennermark ”från och med den 3 juni 2019 valt att lämna sitt uppdrag på Vallentuna kommun.”

När vi ringer Henrik Kelfve för att ställa frågor är han medvetet kryptisk om varför Lennermark avslutat sin anställning.

– Det kan finnas många skäl och när arbetsgivare och arbetstagare kommit överens om hur man ska gå vidare har vi sedan inte någon dialog med media om det. Det behöver ju inte handla om några oegentligheter. Det kan vara att man känner att man är färdig, att man behöver andra utmaningar.

”Utvecklingsresa”

Kommunen skriver också på hemsidan att ”Barn- och ungdomsförvaltningen har gjort en rejäl utvecklingsresa under de senaste åren inom flera områden. Skolresultaten har förbättrats, satsningar på kultur och idrott har sjösatts, frukost serveras till alla, internationella utbyten växer fram i grundskolan samt att förskolan och grundsärskolan har fått sin egen organisation.”

Jonas Hård, rektor på Ormstaskolan, går nu in som tillförordnad utbildningschef. Kommunen kommer att inleda en rekryteringsprocess.

– Jag vet inte om den kommit igång ännu. Men det kan ta sin tid innan man är klar, säger Henrik Kelfve.