Vallentunasjön kan bli nya ”beach 2018”

Ekudden vid Vallentunasjön.
Ekudden vid Vallentunasjön.
Valmöjligheter på badstränder är inte många i Vallentuna – allra minst i centrum. Därför funderar kommunen på att anlägga en badplats vid Vallentunasjön.

Varje sommar måste badsugna Vallentunabor åka långväga för att komma till en riktig strand. Men i nästa vecka kan första steget tas för att ändra på det. För då ska kommunfullmäktige besluta om att lägga en miljon kronor på att utveckla nya badplatser kommunen.

I beslutsunderlaget föreslås i första hand att Gustavs Udde på östra sidan av Vallentuna sjön får ett strandbad.

Skulle pengarna räcka finns även tankar på att göra i ordning ett utomhusbad vid Ekhamra, på västra sidan om sjön.

Om badplatserna blir verkliga förutsätter att Vallentunasjöns vattenkvalité uppnår godkända värden. Sjön har länge haft problem med övergödning och utfiskning.

Miljoninvesteringen för nya badplatser är medräknat i kommunplanerna för 2018-2020.

Fakta

Potentiella platser för strandbad

  • Manhemsvägen
  • Garnsviken
  • Ekhamra
  • Ullnasjön

Platser som kräver större utredning

  • Gustavs Udde
  • Kyrkviken
Källa: Vallentuna kommun