Valtersson: Vi har planerat med god marginal

Utbildningsnämndens ordförande Lars Valtersson (MP) om planeringen av nya förskoleplatser och förskolekön.

I slutet av mars var det två familjer som inte fått önskat startdatum för förskolan. Samtidigt berättar många föräldrar i sociala media om frustration och oro för att beskedet om förskolan kommer tätt inpå start. Många förskolor i kommunen är i dag trångbodda i väntan på nya lösningar.

– Alla har ju fått plats men målet är att alla ska få plats när de önskar. Vi jobbar stenhårt sen ett par år med att skapa skol- och förskoleplatser, säger Lars Valtersson (MP), ordförande i utbildningsnämnden.

Embla fick vänta länge på förskoleplats

Hade kommunen eller politiker kunnat undvika den situation som återigen har uppstått?

– Vi hade kunnat göra en mer träffsäker prognos men prognoser är alltid svåra att göra. Vi jobbar på långsiktiga, permanenta lösningar men det tar dessvärre ofta tid och även tillfälliga paviljonger kan ta ett år att få på plats, säger Valtersson.

Borde ni ha haft större marginaler i förhållande till prognosen, med tanke på att fyramånadersgarantin inte kunde hållas förra året heller?

– Det är absolut något vi överväger att ha, vi är en snabbt växande kommun så vi kommer att tänka ännu mer i de banorna fram över. Men egentligen har vi planerat med ganska god marginal framåt, den här kraftiga befolkningsökningen kom ganska plötsligt, säger Valtersson.

Embla fick vänta länge på förskoleplats

Ann-Cristin Frickner (C) är kritisk till hur kommunen har hanterat förskolekön. Hon menar att kommunen borde ha gått ut med förfrågan till de huvudmän som bedriver förskoleverksamhet i kommunen idag för att höra om de vill etablera sig i nya områden. Det borde ha gjorts redan 2015 när platsbristen i kommunen började bli akut.

– Hade kommunmajoriteten valt en annan väg med både kommunala förskolor och där privata utförare tillfrågades om de ville öppna på en ny plats är jag ganska säker på att man hade hittat en annan lösning. Lösningar som inte innebär en förskola för 200 barn. Det är en lösning som jag inte tror passar alla barn, säger Ann-Christin Frickner (C).

Valtersson menar att de tillfälliga lösningarna som nu planeras, till exempel paviljonger för 200 barn i Ekebo är ett resultat av att en långsiktig planering och genomgång av förskoleplatserna borde ha gjorts för många år sen.

– Det är inte önskvärt att bygga paviljonger istället för nya permanenta förskolor även om de är av bra kvalitet. Vi bygger permanenta förskolor så fort det finns en möjlighet, säger Valtersson.

Han menar att kommunen har gjort stora satsningar på kommunikation kring förskolekön men att de möjligtvis har varit sent ute. Att föräldrar har upplevt en dålig kommunikation med kommunen tror Valtersson delvis beror på missförstånd kring platsfördelningen.

– Jag förstår att det inte är helt lätt som förälder när framförhållningen blivit dålig. Jag beklagar att det är så men vi fördelar platser hela tiden nu.