Vältrafikerad väg får cykelfil

Njupkärrsvägen
Under sommaren ska det byggas en gång- och cykelväg utmed Njupkärrsvägen.
Det ska bli säkrare för fotgängare och cyklister att ta sig fram utmed Njupkärrsvägen. I slutet av maj börjar arbetet med gång- och cykelvägen.

Den vältrafikerade sträckan på Njupkärrsvägen mellan matbutiken vid Bollmora gårdsväg till Bollmoravägen kommer att smalna av för att ge plats åt gång- och cykelväg.

– I dag är det mycket trafik längs Njupkärrsvägen och det är svårt för fotgängare och cyklister att ta sig fram. Gång- och cykelbanan gör att trafikmiljön blir säkrare för alla trafikanter, säger Åsa Ström, exploateringsingenjör på Tyresö kommun.

Gång- och cykelvägen förväntas vara klar i höst och arbetet ska påbörjas i slutet av maj, enligt kommunen. Men först ska de bli klara med upphandlingen av en entreprenör som ska genomföra arbetet.

Körfält avstängt i fem veckor

Under arbetets gång kommer framkomligheten att vara försämras på sträckan. Men enligt byggprojektledare Franco Panfichi på Tyresö kommun ska det hela tiden gå att ta sig fram.