Valupptakten inledd i Stuvsta

Hjalmar Hesselbom och Lars-Ove Larsson från Stuvsta gårds villaägareförening mötte politikerna Ann-Marie Högberg (S), Tomas Hansson (KD) och Malin Danielsson (FP).
Hjalmar Hesselbom och Lars-Ove Larsson från Stuvsta gårds villaägareförening mötte politikerna Ann-Marie Högberg (S), Tomas Hansson (KD) och Malin Danielsson (FP).
Huddingevägen, fler p-platser i Stuvsta torg och ett utbyggt centrum – det är några av de viktiga frågorna för invånarna i Stuvsta.

Förra veckan bjöd man in politiker för att pejla ståndpunkterna inför kommunvalet 2014.

– Vi vill känna dem lite på pulsen, vi vet att det är tidigt men så här kommer det att fortsätta fram till valet nästa år, säger Lars-Ove Larsson, ordförande i Stuvsta gårds villaägareförening, med cirka 1 300 medlemmar.

Förhoppningen var att det skulle väga jämnt mellan de politiska blocken när föreningen bjöd in politiker till en allra första valupptakt. Men i sista stund lämnade kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M) och oppositionsrådet Marica Lindblad (MP) återbud.

– Det är sådant som händer, de har väl fullt program och jag vet att de har mycket att göra, säger Lars-Ove Larsson.

Kvar blev oppositionsrådet Ann-Marie Högberg (S) samt kommunalråden Tomas Hansson (KD) och Malin Danielsson (FP), som hoppade in i stället för Dronjak Nordqvist. Det räckte gott för dem som hade kommit till Stuvsta stationshus för att lyssna och ställa frågor om hur politikerna ser på Stuvstas framtid.

Politikerna talade brett om Huddinge och översiktsplanen och mer specifikt om förtätningen av den villatäta kommundelen. De lokala frågorna var viktiga för lyssnarna, det märktes när Tomas Hansson (KD) gled över till att berätta om vad som planerades i Huddinge centrum.

– Jag fick avbryta lite där, det här skulle ju handla om Stuvsta, säger Lars-Ove Larsson.

En av de viktigare frågorna för Stuvsta gårds villaägareförening är den om Huddingevägen.

– Huddingevägen kommer att få ökad trafik men vi har flera idéer, en är att försöka få en del av den att gå under jord. 75 miljoner kronor finns frysta hos Trafikverket, säger Hjalmar Hesselbom, vice ordförande i föreningen.

Här fanns inget konkret från politikernas sida. Tomas Hansson uppgav att det pågår en studie och att det finns tecken på att den ska utökas. Oppositionsrådet Ann-Marie Högberg (S) uttryckte dock oro för att projektet kommer att dra ut på tiden.

Annat som togs upp var frågorna om skolor och förtätning. Ordföranden i grundskolenämnden, Malin Danielsson (FP), diskuterade renoveringar av skolor i Stuvsta och om skolan generellt i Huddinge.

Ett annat skäl till att man kallat in politiker är att man känt en oro över att Stuvsta inte fått tillräckligt med utrymme i den översiktsplan för 2030 som gjorts.

– Det talas mycket om Flemingsberg och Kungens kurva men det är inte många besked om Stuvstas framtid, säger Lars-Ove Larsson.

Vad tyckte du om politikernas besked under kvällen?

– De tycker väldigt lika i de flesta saker och vi fick inga direkta svar på någonting. Men de kom hit och jag hoppas att de lyssnade. Det känns ändå som att de tar oss på allvar, säger Lars-Ove Larsson.

Vi vill känna dem lite på pulsen, vi vet att det är tidigt men så här kommer det att fortsätta.Lars-Ove Larsson

Fakta

Några förslag föreningen driver

Anlägg fler p-platser i Stuvsta torg, bland annat genom att däcka över pendelstationen med parkeringsplatser.

Bygg en idrottshall i Stuvsta (förslaget blir av, ska vara klart 2015).

Bygg fler bostäder och skolor.

Bygg en cykel- och gångbro över Huddingevägen vid korsningen till Stuvstaleden (se illustrationen).

Börja projektera Huddingevägen för framtiden.