Vandaler förstörde förskolans träd

Glaskross och träd med avskuren bark mötte barn och personal på Sjumilaskogens förskola efter midsommarhelgen.

Under sommaren ökar skadegörelse på skolor.

– De har förstört det mesta här, konstaterar en liten pojke som hämtats på Sjumilaskogens förskola i Bällstabergsskolan förra tisdagen samtidigt som han pekade på en trasig vägg till ett lekförråd och nedrivna lampor.

Grinden han gick ut genom blev också förstörd men har precis lagats. Under måndagen, när skadegörelsen upptäcktes höll sig barn och personal inne. Då låg även glaskross över marken och en cykel hade slängts in på gården.

På två fruktträd hade barken skalats av i långa remsor.

– Det är tråkigast med träden. Sönderslagna lampor går att ersätta, men inte ett träd, säge Bällstabergssskolans rektor Bo Östenius.

Skadegörelse på och utanför skolor ökar när det är lov och skolorna stängda. Det är en bild som både före detta skolchefen Roland Beijer och säkerhetsamordnaren Staffan Gröndahl bekräftar.

Krossade fönsterrutor står för en stor del av kostnaden. Den här sommaren har glaskross skett. För ett par veckor sedan krossades ett antal fönsterrutor på Ekebyskolan.

På Bällstabergsskolan vittnar personal om problem mer klotter sommartid.

– Jag tror att det handlar om att vi ligger så nära tåget, säger rektor Bo Östenius.

Även om han inte upplever skadegörelse sommartid som så väldigt omfattande vill han ändå öka bevakningen.

Det han vill satsa på är en slags rörelsekamera som slås på de tider skolgården förväntas vara tom.

Kamerorna övervakas från en central och larmar personal om de upptäcker rörelse på skolgården.

– Kamerorna kopplade till ett högtalarsystem på skolgården. De som övervakar kan säga till ”Sluta eller så ringer vi till polisen”, förklarar Bo Östenius. Övervakningssystemet användes på den skola i Värmdö kommun där tidigare arbetade.

– Där minskade skadegörelsen med 50 procent, säger han.