ANNONS

Vändningen: Fagersjöskogen skonas i byggplan

Ett av de planerade flerbostadshusen.
Ett av de planerade flerbostadshusen.
Radhusen.
Radhusen.
Bygg husen, men inte i värdefull natur i Fagersjöskogen. Så lyder det nya budskapet från den rödgröna majoriteten, angående 90 nya bostäder i Hökarängen.
ANNONS

Saken gäller 19 radhus och 71 hyresrätter vid Kontoristvägen/Fagersjövägen. Förslaget har väckt ilska bland både grannar och naturvänner. Nu tycks det som att protesterna har gett resultat.

På stadsbyggnadsnämndens sammanträde i torsdags beslöt S, V och MP om en ny inriktning för bostadsprojektet. ”Bebyggelsen måste anpassas till platsens naturvärden”, skrev partierna i sitt beslut.

Konkret innebär det att ingenting får byggas i det alkärr som av naturvänner räknas som särskilt värdefullt. Dessutom ska en föreslagen väg genom skogen antingen kortas eller helt tas bort ur planen, enligt beslutet.

Det innebär inte att antalet bostäder i planen minskar. Istället föreslår S, V och MP en ”tätare exploatering” längs Kontoristvägen.

– Att bygga på en plats som både är väldigt tekniskt komplicerad på grund av markförhållanden och innehåller stora naturvärden är onödigt. Istället ska vi se hur vi kan omstrukturera projektet, så att vi både kan skapa bostäder och bevara stora naturvärden. Det går att göra både och, och det blir en bättre lösning på det här sättet, kommenterar Roger Mogert (S), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

 

Naturskyddsföreningen i Stockholm är en av de remissinstanser som har protesterat mot de tidigare planerna. Ordföranden Anders Tranberg är lättad över vändningen.

– Det är jättebra att de har tagit det här beslutet. Fagersjöskogen är en skyddsvärd skog som är väldigt viktig för den gröna infrastrukturen i Stockholm. Där finns både känslig natur och rödlistade arter. Det här beslutet innebär ett steg i rätt riktning mot att leva upp till de höga ambitioner som finns i stadens eget miljöprogram, säger han.

Alliansen röstade för stadsbyggnadskontorets förslag att bygga i skogen.

ANNONS

Läs mer om byggplaner i Hökarängen: https://mitti.se/nyheter/bostad/borjar-byggboomen-hokarangen/?omrade=hela-stockholm

 

Fakta

Bakgrund

Förslaget gäller 19 radhus och tre flerbostadshus med 71 lägenheter vid Kontoristvägen/Fagersjövägen i Hökarängen.

Det är inget stort projekt i volym – men ändå kontroversiellt. Under samrådet 2015 kom in ungefär 60 yttranden och över 200 namnunderskrifter mot förslaget.

Efter stadsbyggnadsnämndens nya beslut måste detaljplaneförslaget göras om.

Källa: stadsbyggnadskontoret