Vandringsleder får inte skada fornlämningar

Orlången Kommunen planerar nya vandringsleder intill Gladöviksviken i Orlångens naturreservat. Vandringslederna kommer att passera gamla gravfält från stenåldern.

Nu skriver länsstyrelsen att en av lederna passerar i direkt närhet till ett av gravfälten, som är lagskyddade fornlämningar.

Länsstyrelsen poängterar att inget får göras som riskerar att skada fornlämningar.