Vanebilister kan få gratis SL-kort

Bilister i Nacka ska lockas över till kollektivtrafiken, kanske med gratis SL-kort. Kommunens trafikenhet arbetar för närvarande med frågan. Det framgår av ett svar på en motion som behandlades av kommunstyrelsen.

I motionen yrkar Miljöpartiet på att Nacka i likhet med Tyresö erbjuder ”vanebilister” ett gratis SL-kort under två veckor för att få fler att åka kollektivt.

Enligt svaret från Nackas trafikenhet har kommunen redan en dialog med landstingets trafikförvaltning om detta. Trafikenheten kommer att fortsätta bearbeta trafikförvaltningen för att få ett liknande projekt som i Tyresö, framgår av svaret på motionen.