Bygge av 18-våningshus rycker närmre

Byggstarten är beräknad till 2019.
Byggstarten är beräknad till 2019.
Nu tas ännu ett steg mot en flytt av Stockholmshems huvudkontor till Skärholmen från Södermalm.
Den 24 augusti väntas exploateringsnämnden klubba markanvisningen till bostadsbolaget.

Som Mitt i tidigare har berättat vill Stockholmshem bygga ett 18 våningar högt hus, alldeles vid centrum. Skrapan blir arbetsplats för cirka 200 personer. Dessutom ska 100 hyreslägenheter rymmas där.

Projektet innebär att den del av Skärholmens gymnasium där det nu finns en fordonsteknisk utbildning rivs. Skolfastigheter i Stockholm AB (Sisab), som i dag har tomträtt på fastigheten, har samtyckt till projektet.

– Det är positivt att Stockholmshem snart kan flytta in till Skärholmen. Detta är en central pusselbit i majoritetens satsning Fokus Skärholmen och det stämmer väl överens med vår politik om att skapa fler arbetstillfällen i ytterstaden, Projektet kommer också bidra till att skapa en mer levande och trygg offentlig miljö i centrum, säger Jan Valeskog (S), biträdande finansborgarråd i ett pressmeddelande.

Eventuellt ska även kommersiella lokaler, med kulturverksamhet, rymmas i 18-våningarshuset.

Byggstart beräknas till 2019, och första inflyttning 2022.