ANNONS

20-våningshus och spektakulärt hotell byggs på gamla mässområdet

Mässområdet, Tureberg, Sollentuna
Till vänster syns mässområdet, med det planerade 20-våningshuset i mitten. Till höger hotellet, som ska byggas som två skepp utan baksidor.
Nu börjar det snart hända grejer på det gamla mässområdet i Tureberg som Skanska köpte redan 2001. Vill det sig väl kan bygget starta nästa år med ett hotell närmast spåren och två bostadskvarter, inklusive ett höghus på 20 våningar, precis öster om Malmvägens södra ände.
ANNONS

– Exakta tidsplanen är osäker men detaljplanen för hela mässområdet ska bli klar i slutet av det här året eller i början av nästa. Därefter tar exploateringsarbeten tid, men vi hoppas komma igång med det första kvarteret ett år efter att detaljplanen vunnit laga kraft, säger Peter Westin, affärsutvecklare på Skanska.

Att centrala Tureberg håller på att få ett nytt utseende råder det inga tvivel om. I förra veckan berättade Lokaltidningen Mitt i att 15-våningshuset Färgskrapan, som ska lyfta Tusbystråket, Malmvägen och Malmparken, beräknas stå färdig om ett år.

Nya landmärket Färgskrapan ska lyfta Tureberg

Samtidigt börjar det alltså röra på sig även på det gamla mässområdet.

”Ny fin entré till Malmvägen”

I planerna ingår totalt 650–700 bostäder, ett äldreboende, och en hotellbyggnad som tack vare en böjd form kommer att sakna baksidor.

Nu är hela rasket rivet

– Vi skapar en ny och fin entré till Malmvägen och det kommer att öppnas upp så att man kan köra rakt in på Malmvägen från Turebergsleden, säger Peter Westin när han berättar om planerna i samband med kommunens näringslivslunch i kommunhuset nyligen.

ANNONS

Peter Westin, Skanska, Mässområdet, Tureberg, Sollentuna

Peter Westin talar inför politiker och företagare i KF-salen i Turebergshuset. Foto: Tomas Stark

Upp till 200 hotellrum

Skanska kommer att först bygga den kommersiella byggnaden närmast spåret, där det blir upp till 200 hotellrum.

Mässområdet, Tureberg, Sollentuna

Hotellet ska ha en böjd form som gör att det inte har några baksidor. Illustration: Utopia Arkitekter

– Hela ytan i byggnaden är 15 000 kvadratmeter. Vi håller öppet för hotelloperatören att bestämma hur mycket yta man vill ha. Detaljplanen tillåter även kontor och/eller skola, i så fall ett gymnasium, säger Peter Westin.

Hotell utan baksidor

I bottenvåningen planeras för restaurang, gym och kanske bageri och kafé. Huset ska ha en böjd form som gör att det inte har några baksidor, och vågrörelser i fasaden. Invändigt ska det utformas som två skepp med en gång i mitten som binder ihop dem.

Mässområdet, Tureberg, Sollentuna

Hotellet ska utformas som två skepp. Illustration: Utopia Arkitekter

– Delen närmast spåret får åtta våningar och den andra, som kommer att ligga mot ett av de nya bostadskvarteren, får sex våningar. Och där blir det en takterrass i soligt läge.

20-våningshus på kommunens mark

Skanska bygger även kvarteret närmast hotellet medan kvarteret i områdets mitt, precis öster om Malmvägen, är kommunens och kommunen har marknvisat till Borätt som bland annat ska bygga ett 20-våningshus.

Mässområdet, Tureberg, Sollentuna

De två kvarteren längst till vänster är Skanskas. Där blir det bostäder, och ett äldreboende i en del av kvarteret allra längst till vänster. Kvarteret i mitten är kommunens, som har markanvisat till Borätt. Näst längst till höger bygger Skanska bostäder och längst till höger bygger Skanska hotell. Illustration: Tovatt Arkitekter

Sist ut är de två bostadskvarteren längst västerut, som båda ägs av Skanska. I det som ligger allra närmast Bagarbyvägen, där den gamla bilhallen ligger, ska det utöver bostäder också bli ett äldreboende med cirka 60 lägenheter.

Mässområdet, Tureberg, Sollentuna

Skanskas bostadskvarter mot Turebergsleden. Illustration: ÅWL Arkitekter

– Bilhallen ska rivas någon gång under nästa år. Vi kommer att återanvända det befintliga garaget som finns under lokalen, säger Peter Westin.

Mässområdet, Tureberg, Sollentuna

Skanskas bostadshus mot Kanalvägen. Illustration: ÅWL Arkitekter

Allt klart 2026/27 hoppas Skanska

Skanska kommer att stå för cirka två tredjedelar av de totalt 650–700 bostäderna som byggs i området.

I slutet av 2020 eller början av 2021 är det tänkt att själva bygget ska starta, med hotellet. Omkring sex år senare, 2026/27, hoppas Skanska att hela området ska vara klart.