Min lokala hjälte

Många får motion på recept

Det blir allt vanligare att husläkare och sjuksköterskor ger råd om motion och fysisk aktivitet som en del av behandlingen. I Hässelby-Vällingby är det vanligast i hela länet att patienter får recept på fysisk aktivitet när de söker vård på vårdcentralen.
Det blir allt vanligare att husläkare och sjuksköterskor ger råd om motion och fysisk aktivitet som en del av behandlingen. I Hässelby-Vällingby är det vanligast i hela länet att patienter får recept på fysisk aktivitet när de söker vård på vårdcentralen.
Enligt Stockholms läns lansting ökade utskrivningen av motion på recept med 32 procent mellan 2014 och 2015. Allra flest recept på fysisk aktivitet skrivs ut i stadsdelen Hässelby-Vällingby.

– Det är ett prioriterat arbetssätt, säger Åsa Petersson, tillförordnad verksamhetschef på Hässelby vårdcentral.

– Vi pratar ofta om det och våra läkare utbildar personalen i det här ämnet. Alla känner till det och vårt mål är att förskriva ännu mer. Så vi är inte nöjda.

Framför allt är det patienter med högt blodtryck, artros och diabetes som har nytta av, och också får, motion på recept.

– Många säger att de blivit mycket bättre och man kan också se att det har effekt, säger Åsa Petersson.

Att utskrivningen av recept på motion är extra vanlig i Hässelby-Vällingby kan bero på att man satsat mycket på sjuksköterskemottagningar för vissa patientgrupper, tror Åsa Petersson.

Den allra största fördelen med att skriva ut ett recept, och inte bara ge råd, är att motionen i större utsträckning blir av.

– Patienten tar det mer på allvar. Dessutom blir det en uppföljning vid nästa besök.

Enligt Åsa Petersson kan inte motion ersätta medicinering.

– Det är ett bra komplement. Ibland behövs både och det är viktigt att man gör en uppföljning.

Fakta

61 av 1000

Antal rådgivningar per 1 000 invånare under 2015:

Hässelby-Vällingby: 61

Rinkeby-Kista: 43

Spånga-Tensta: 29,3

Bromma: 24,9

Källa: Stockholms läns lansting