Vann i domstol mot kommunen

BANDHAGEN Förvaltningsrätten slår fast att en dement kvinna i 85-årsåldern har rätt till stöd i form av särskilt boende.

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd avslog den dementa kvinnans ansökan, trost att hon alltså led av både demens och ”ett flertal fysiska besvär.”

Men Förvaltningsrätten har nu alltså gjort en annan bedömning av ärendet.