Vänsterledaren traskar runt sjön

Nu blandar sig storpolitiken in i frågan om Råstasjöns framtid och det eventuella bygget av cirka 600 bostäder vid sjöns strand. Jonas Sjöstedt besöker Solna nästa vecka.

På fredag den 16 oktober kommer Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt på besök. Han kommer att guidas runt av nätverket Rädda Råstasjön och ”visa sitt stöd emot byggplanerna och för bevarandet av naturen runt sjön”, skriver Vänsterpartiet i ett pressmeddelande.

Som Lokaltidningen Mitt i tidigare har berättat ligger ärendet nu hos Mark- och miljööverdomstolen, som är högsta beslutande instans i byggfrågor. Vandringen med Sjöstedt startar vid Sjövägen 1, vid miljöstationen, kl. 10.30.