Vänsterns krav på Danderyd: Bygg!

Mörby centrum framhölls av vänstern som ett område där det byggts för lite bostäder.
Mörby centrum framhölls av vänstern som ett område där det byggts för lite bostäder.
Samtliga partier i riksdagen utom Sverigedemokraterna är involverade i samtal om bostadspolitiken. Nu har Vänsterpartiet kommit med ett nytt utspel: kommuner som inte bygger bostäder ska straffas. Danderyd pekas ut som syndabock.

Sverige befinner sig i en bostadskris. Det finns inte tillräckligt med lägenheter för att mätta behovet. För att lösa krisen är samtliga riksdagspartier utom SD inblandade i samtal med varandra.

Nu har Vänsterpartiet kommit med ett nytt utspel. Vänstern vill att landets regioner ska kunna kräva av kommunerna att de bygger nya bostäder.

– Om vi ska uppnå målet om 700.000 nya bostäder fram till 2025 så behöver man bryta ned det till en hanterbar nivå för kommunerna, och för detta vill vi att varje region ska utfärda bindande riktlinjer för antalet bostäder för varje enskild kommun, säger Nooshi Dadgostar, bostadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet, till SVT Nyheter.

Kommuner som inte följer direktiven ska straffas med någon form av sanktioner. Hur dessa skulle se ut är än så länge oklart.

Moderatstyrda Danderyd lyfts fram av vänstern som ett exempel på en kommun som inte tagit sitt ansvar och som borde pressas till att bygga mer.

Kommunstyrelsens ordförande, Olle Reichenberg, håller dock inte med. Han vänder sig emot förslaget att hans kommun ska tvingas anpassa sig efter en regional plan för bostadsbyggande.

– Jag värnar det kommunala självbestämmandet på alla plan, och jag tycker att det ska vara upp till kommunen själv att bestämma om hur man ska bygga bostäder. Dessutom finns många andra åtgärder som är betydligt mycket mer angelägna för att öka bostadsbyggandet, säger Olle Reichenberg till SVT.

Han försvarar dessutom bostadsbyggandet i Danderyd, att peka ut kommunen som syndabock är enligt honom felaktigt.

– I Danderyd har vi ungefär 2000 nya lägenheter på gång, både bostadsrätter och hyresrätter, i en kommun där vi i dag har 12 000 lägenheter. Det tycker jag är en ganska ambitiös utbyggnadstakt, säger han till STVT.