Vänsterpartiet vill utlysa klimatnödläge i Österåker

Michaela Fletcher (M) och Andreas Lennkvist Manriquez (V)
2017 var Michaela Fletcher (M) och Andreas Lennkvist Manriquez (V) överens om att kommunen inte ska investera i fossila bränslen.
Vänsterpartiet i Österåker föreslår att kommunen följer Storbritanniens exempel och inför klimatnödläge i Österåker. Tidigare i veckan lämnade partiet in en
en motion till kommunfullmäktige.

– Att utlysa ett klimatnödläge är att erkänna att vi står inför drastiska förändringar av våra liv och vårt samhälle om vi inte genomför de åtgärder som krävs för att klara 1,5 gradersmålet, säger Andreas Lennkvist Manriquez (V), ledamot kommunfullmäktige.

– Det handlar delvis om att upplysa om den situation vi befinner oss i och att vi som kommun måste öka arbetet i omställningen till ett klimatsmart samhälle men också om att skicka signaler till regeringen att öka tempot i klimatarbetet.

Pekar på sjunkande grundvatten

Andreas Lennkvist Manriquez menar att de sjunkande grundvattennivåerna i Österåker är tecken på effekterna av klimatförändringarna.

Lennkvist Manriquez hänvisar till att frågan om klimatnödläge redan diskuteras i flera andra kommuner i landet och att Storbritannien och storstäder som London och Vancouver redan beslutet att utlysa klimatnödläge.