134 dagars väntan på operation vid prostatacancer

Tidig upptäckt och snabbt insatt behandling är viktigt för överlevnaden.
Tidig upptäckt och snabbt insatt behandling är viktigt för överlevnaden.
Lång väntetid för operation av bröstcancer och prostatacancer, men bäst i landet när det gäller tjocktarmscancer. Så ser det ut för Region Stockholm i Cancerfondens jämförelse av vården vid de vanligaste cancerdiagnoserna.

Varje år drabbas uppemot 8 000 kvinnor i Sverige av bröstcancer, och över 10 000 män av prostatacancer.

Men den vård de får skiljer sig åt beroende på vilken region (landsting) de tillhör. Det visar en rapport från Cancerfonden.

När det gäller bröstcancer är målet att 80 procent av patienterna ska opereras inom 28 dagar från det att ”välgrundad misstanke” väckts. I Stockholm är det bara 31 procent av kvinnorna som får en operation inom den tiden, vilket ger en bottenplacering.

Vanligaste cancern

Prostatacancer är landets vanligaste cancerform. Från utfärdande av remiss till operation ska det gå max 61 dagar. Ingen region i landet är ens nära att nå målet.

Medianvärdet i riket är 134 dagar, och precis så länge får man vänta också i Stockholm.

När det gäller cancer är tidig upptäckt och snabb behandling a och o för överlevnad. I Stockholm är överlevnaden fem år efter bröstcancerdiagnos 85 procent, vilket är över snittet för riket.

Kortast väntan för tjocktarmscancer

Även för tjocktarmscancer är överlevnaden hög. 85 procent som fått diagnosen lever fem år efter behandling. I Jämtland överlever 75 procent, i Blekinge 87 procent.

Målet är att tiden från diagnos till start av behandling ska vara max 28 kalenderdagar. Det klarar ingen region. Stockholm har kortast väntetid med 30 dagar.

Lungcancer är den cancerform som skördar flest liv. 2017 fick drygt 4 100 personer ett lungcancerbesked och 3 803 personer avled i sjukdomen.

Cytostatika och strålning

Väntetiden mellan remiss och läkemedelsbehandling ska inte vara mer än 40 dagar. I Stockholm är väntetiden 46 dagar.

Vid lokalt avancerad lungcancer rekommenderas cytostatika i kombination med strålbehandling, en krävande behandling som inte kan ges till alla. Målet är ändå att 75 procent ska få sådan behandling. Här lyckas Stockholm bäst, och då handlar det bara om 34 procent av patienterna.

Operation är den rekommenderade behandlingen och i Stockholm görs det vid 85 procent av fallen.

Fakta

Så länge får cancerdrabbade vänta

Väntetid på operation/behandling:

Bröstcancer: 31 procent opereras inom 28 dagar

Prostatacancer: 134 dagar (median)

Tjocktarmscancer: 30 dagar (median)

Lungcancer: 46 dagar (median)

 

 

Källa: Cancerfonden