ANNONS

Då väntas politikerna ta beslut om ett lokalt tiggeriförbud

Två av de tre partier i majoriteten som röstat för ett lokalt tiggeriförbud: Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande och Birgitta Sköld (LP).
Kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M) och Birgitta Sköld (LP).
Lidingö stad har haft förslaget om ett lokalt tiggeriförbud ute på remiss under sommaren. Polismyndigheten svarade i juli, därutöver har staden erbjudit ett tiotal handlare på ön att komma med synpunkter – endast en av dessa har svarat. I oktober väntas politikerna rösta i frågan.
ANNONS

Det var i juni som en oenig kommunstyrelse röstade igenom förslaget om att Lidingö ska införa ett lokalt tiggeriförbud på flera platser runt om på ön. Liberalerna var emot förslaget, men Moderaterna, Kristdemokraterna och Lidingöpartiet var för, och förslaget gick ut på remiss.

Remissrunda under sommaren

Under sommaren har tio handlare runt om på Lidingö fått möjlighet att yttra sig – så även Polismyndigheten i Stockholm, som inkom med ett svar till staden i juli.

Från polisens sida hade man inga större invändningar förutom att man menade att ett förtydligande angående gatumusikanter behövdes.

Så många handlare har svarat staden

Sista dagen för att inkomma med sitt remissvar till staden var 1 augusti.

Utöver polisens svar har endast en av de tio handlarna svarat på politikernas förslag om ett tiggeriförbud.

Handlaren skriver att man gått igenom förslaget och inte har några synpunkter på det hela.

ANNONS

Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande. Foto: Anna Z Ek

Lidingö stad erbjöd ett tiotal handlare att komma med synpunkter på förslaget, endast en har svarat, är det ett bevis på att det här främst är en politisk fråga?

– För oss var det viktigt att handlarna gavs möjlighet att komma med synpunkter på förslaget till lokalt tiggeriförbud. Angående svarsfrekvensen är det nog enklast att fråga handlarna själva om det, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande på Lidingö.

Är du trygg i att fullmäktige kommer att kunna rösta i frågan i oktober eller finns det hinder som kan uppstå längst vägen?

– Nu kommer remissvaren beredas av stadens tjänstemän för att komma upp på nästa kommunstyrelse den 9 september. Förhoppningsvis leder det till att frågan kan gå till kommunfullmäktige i oktober.