ANNONS

Fler väntas bo på riktigt branta gator

Tommy och Kristina Nelson bor på Prinsvägen, en av Nackas brantaste gator
Tommy och Kristina Nelson bor på Prinsvägen, en av Nackas brantaste gator
I takt med ökat antal invånare kommer allt fler att bo på en brant gata i Nacka.
Mitt i blickar tillbaka på året som har gått och några av nyheterna tidningen skrivit om.
Tidningen kunde bland annat berätta om att fler väntas bo på en adress som lutar ordentligt.
ANNONS

Tommy och Kristina Nelson har bott på Prinsvägen sedan 70-talet, en av Nackas brantaste gator. Och allt fler kommer att bo på en brant gata i Nacka i takt med ökat antal invånare och med tanke på hur kuperad kommunen är på sina håll. 

– Det är bara naturens lagar som gäller. Men man brukar säga att om det ska vara tillgänglighetsanpassat boende får det vara som mest två procent, sa Mats Wester på enheten för anläggningsprojekt på Nacka kommun när Mitt i intervjuade honom i våras.

För att köra med bil på en gata brukar riktmärket vara 20 procents lutning.

– Över tjugo procent då börjar det bli brant, säger Mats Wester.

Sammanlagt bodde 666 personer på Nackas 15 brantaste gator i slutet av april, åtminstone enligt Skatteverkets folkbokföringsregister.

Nackas brantaste gata är Lilla Björknäsvägen nr 20–14, med 22 procents lutning.

ANNONS
ANNONS