ANNONS

Långa väntetider på akuten – trots färre patienter

Akuten Södersjukhuset. SÖS Akutmottagning
Den som träder in här får bereda sig på att vänta, länge.
På Södersjukhuset får patienterna vänta i ett par timmar på en första läkarbedömning, och de flesta blir kvar i över fem timmar. Trots att antalet patienter minskat är det fortsatt långa väntetider vid regionens akutmottagningar.
ANNONS

Trots att akutmottagningarna tagit emot färre patienter minskar inte väntetiderna. Det visar statistik från Socialstyrelsen.

I hela landet minskade antalet besök med 1,5 procent, och i Region Stockholm med 11 procent, vilket här ger 48 000 färre besök 2018 mot 2017.

Minskningen gäller alla akutmottagningar, utom på S:t Görans sjukhus och Norrtälje sjukhus.

Närakuter tar patienter

Satsningen på närakuter tros ligga bakom.

– En annan tänkbar orsak skulle kunna vara att fler söker sig till nätläkare, säger Mats Granberg, sakkunnig på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Medianväntetiden i hela riket för en första läkarbedömning var cirka en timme 2018, och för ett helt besök 3 timmar och 40 minuter.

Södersjukhuset sticker ut

Kortast väntetid för läkarbedömning har Gällivare sjukhus med 17 minuter. Södersjukhuset har längst väntetid, två timmar.

Även när det gäller hur länge patienter vistas på akuten är väntan på Södersjukhuset längst, med 5 timmar och 38 minuter.

Snabba ryck på S:t Görans

På S:t Görans sjukhus är medianväntetiden till läkarbedömning 31 minuter, vilket är kortast i Stockholm. Detta trots att antalet patienter där ökat.

ANNONS

– Med ett minskat antal besök förväntar man sig att tiderna på akutmottagningarna också minskar, men det finns även andra faktorer som påverkar såsom arbetsorganisation, bemanning och vårdplatssituationen på sjukhuset, säger Mats Granberg.

Var tionde blir kvar väldigt länge

Medianväntetid innebär att hälften av patienterna får vänta kortare, och hälften längre. En del får vänta väldigt länge. I hela landet varar ett av tio besök längre än 7 timmar och 49 minuter.

89-åring satt i timmar på akuten – make kollapsade

I Region Stockholm får en av tio vänta i mer än 9 timmar och 10 minuter, på Karolinska i Huddinge blir en av tio kvar i mer än 11 timmar och 27 minuter.

Totalt gjordes 400 000 besök på akutmottagningarna i Stockholm under 2018. Flest hade S:t Görans sjukhus i med 91 200 besök.

Åldringar väntar i timmar på Huddinge sjukhus akut