Väntetiderna spås bli långa i sommar

Enligt Henrietta Olestad, Vårdförbundets lokalrepresentant på geriatriken på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, har sjuksköterskor i decennier skrikit efter bättre arbetsvillkor.
Enligt Henrietta Olestad, Vårdförbundets lokalrepresentant på geriatriken på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, har sjuksköterskor i decennier skrikit efter bättre arbetsvillkor.
Långa väntetider och hårt pressade sjuksköterskor väntar sannolikt den som besöker Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge i sommar.

Vårdförbundet är oroat över att det ska påverka patientsäkerheten.

Bristen på sjuksköterskor har blivit ett återkommande dilemma för sjukhuset under sommarmånaderna. Denna sommar verkar inte bli något undantag.

– Det här kommer att bli den värsta sommaren någonsin. Det är oerhört oroande, både för patientsäkerheten och för att våra sjuksköterskor inte kommer att få den vila de behöver, säger Sinikka Isoaho, Vårdförbundets lokala representant på akuten.

Hon får medhåll av Henrietta Olestad, Vårdförbundets representant på geriatriken, som säger att personalen redan i dag är överbelastad och stressad.

– Det är kaos året om, säger hon.

Konsekvenserna kan bli längre väntetider på akuten och en ökad överbeläggning, som innebär att patienter kan tvingas till en vårdplats som inte uppfyller de krav som säkerställer patientsäker-­heten och arbetsmiljön, enligt henne.

Enligt Gunnar Öhlén, chef-­läkare på Karolinska universitetssjukhuset, kommer sjukskötebristen att innebära en stor utmaning, samtidigt menar han att människor fortfarande kommer att få den vård de behöver.

– Det är viktigt att vi får rätt vård på rätt plats från början, därför ska man använda sig av Vårdguiden om man behöver kontakt med vården.

Menar du att besökare ska försöka undvika akuten?

– I ett stort antal situationer finns det bättre alternativ till vård än att sitta många timmar på en akutmottagning, till exempel närakuten, säger Gunnar Öhlén.

För att möta problemet har landstinget erbjudit en så kallad sommarbonus till sjuksköterskor som frivilligt skjuter på sin semester under de mest kritiska sommarmånaderna.

De erbjuds minst 25 000 kronor för att stå över fyra semesterveckor.

Resultatet blev ett bottennapp.

– Det är mycket få sjuksköterskor som har nappat på erbjudandet, men vi vill inte från arbetsgivarens sida gå ut och propagera för den här lösningen, säger Gunnar Öhlén.

För att komma till rätta med problemet behöver arbetsvillkoren och lönerna bli bättre, menar Henrietta Olestad.

Gunnar Öhlén håller med om att situationen för sjuksköterskorna behöver förbättras:

– Det ska finnas en möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll, samtidigt som sköterskan kan vara kvar i det patientnära arbetet på ett bra sätt.

Det här kommer att bli den värsta sommaren någonsin.sinnikka isoaho vårdförbundet

Fakta

Karolinska universitetssjukhuset

Karolinska universitetssjukhuset är ett av Europas största universitetssjukhus.

Där finns 15 300 medarbetare inom flera olika yrkesgrupper.

108 000 vårdtillfällen sker per år.

1 500 000 patientbesök äger rum per år.

48 000 besök från patienter utanför länet och landet görs varje år.

Där finns 1 700 vårdplatser.

Källa: karolinska.se