Vapenamnestin: K-pist inlämnad i Järfälla

En K-pist är det mest uppseendeväckande som lämnats in i årets amnesti.
En K-pist är det mest uppseendeväckande som lämnats in i årets amnesti.
Två veckor in i vapenamnestin har polisen i Järfälla redan tagit emot ett tiotal vapen. Bland det inlämnade finns mest jaktvapen – men också en gammal K-pist har lämnats in.
– Det finns de som är äldre som haft licens på vapen, och då uppstår såna här lägen, säger Albin Näverberg på Järfällapolisen.

Från den första februari till den sista april kan vem som helst lämna in ett vapen hos polisen anonymt och utan att straffas för innehavet. Hittills har ett tiotal vapen lämnats in på polisstationen i Järfälla, och enligt Albin Näverberg är det vanligast att det är arvegods som lämnas in.

– Det finns de som är äldre som haft licens på vapen, och då uppstår såna här lägen, säger Albin Näverberg på Järfällapolisen.

Det gäller exempelvis det ovanligaste som lämnats in hittills – en K-pist, där den tidigare ägaren haft licens på vapnet men sedan gått bort och lämnat vapnet efter sig. Annars är det framför allt kulgevär och hagelbössor som kommer in till polisen.

Målet: att förhindra olyckor

Ambitionen med vapenamnestin är inte i första hand att få tag på kriminellas vapen.

– Alla de här vapnen gör man stickprov på för att se att de inte kan härledas till något brott. Men det är nog ytterst sällsynt att de kriminella själva lämnar in sina vapen, säger Albin Näverberg.

Istället är förhoppningen att få bort vapen från hushåll som inte vill ha dem där, och att förhindra olyckor som kan uppstå när obehöriga hanterar vapen.

– Vi har haft många bostadsinbrott och i en del fall har det funnits vapen bland stöldgodset. Vi hoppas ju att man ska få bort alla såna här vapen som kanske inte förvaras enligt nuvarande krav på förvaring, säger Albin Näverberg.


Så lämnar du in ett vapen

Källa: Polisen