Var aktiv – eller åk ur bostadskön

Snart måste bostadssökande i Väsbyhem logga in på hemsidan en gång per år, annars förlorar de sin plats i kön.

Samtidigt slopas köavgiften för dem som inte bor i kommunen.

Väsbyhems bostadskö blir allt längre. För tillfället står cirka 22 000 personer i kö till en bostad. Bakgrunden till beslutet om att införa en aktiv bostadskö ligger just i den växande bostadskön.

– Vi vill matcha det utbud vi har så att vi inte bara får en kö som blir större och större utan att vi också kan beta av den, förklarar Väsbyhems styrelseordförande Kent Hjalmarsson (M).

Därför vill Väsbyhemen bostadskö som består av aktiva sökande, inte folk som inte har behov eller intresse av en bostad utan står i kö ”för ordningens skull”, som Kent Hjalmarsson uttrycker det.

Väsbyhems aktiva bostadskö kräver att de bostadssökande loggar in en gång om året, annars mister de sin kötid.

Andra bostadsbolag i länet som har infört liknande kösystem har vid olika tillfällen kritiserats för att ha för strikta regler gällande inloggningskravet.

Detta då sökanden som missat att logga in med en dag eller två har kastats ut ur kön.

Har ni reflekterat över hur Väsbyhem ska hantera sådana fall?

– Skulle det bli så att någon hamnar mellan stolarna så får vi väl titta på det och ta ställning till om det här var en bra metod eller inte. Men någonstans måste vi börja och vi börjar här, säger Kent Hjalmarsson (M).

Det nya kösystemet kommer att införas runt årsskiftet. I samband med detta slopas även den köavgift på 200 kronor om året som sökande som bor utanför Upplands Väsby tidigare har varit tvungna att betala.

Fakta

Kommuner har olika köregler

Sollentuna: Intresseanmälan spärras om svar på tre erbjudanden inom sex månader uteblivit. Kötiden måste uppdateras en gång per år.

Täby: Har ingen kommunal bostadskö.

Stockholm: Årlig kö-avgift, 225 kronor, kötiden kvarstår sex månader från fakturans förfallodag, men intresseanmälan spärras.