Min lokala hjälte

Här var det slutparkerat

Omfattande arbeten med parkeringar i Sollentuna ingår i Parkeringsplanen.
Omfattande arbeten med parkeringar i Sollentuna ingår i Parkeringsplanen.
Bilister får se sig om efter nya parkeringar. Sollentuna genomför nu arbeten som ingår i parkeringsplanen.

Sollentuna kommun verkställer nu en hel del arbeten med parkeringsytor som ingår i den övergripande Parkeringsplanen. Sedan i fredags är det slut med att stå parkerad öster om spåren vid Rotebro station. Från och med november ska den parkeringen vara utrymd skriver kommunen på sin hemsida. Trafikverket ska nu använda ytan till sin verksamhet. Tidigare har kommunen arrenderat platsen.

Istället blir det en parkering väster om korsningen Norrvikenleden – Sollentunaholmsvägen. Kommunen hänvisar bilister till parkeringsplatser väster om järnvägen vid Rotebrovägen.

Fler arbeten pågår

Veckorna 44-45 rustas grusparkeringen vid Staffans väg/Norrvikenleden upp. Här ska parkeringsrutor målas, asfalt läggas, räcken sättas upp och vägmärkesskyltar justeras. Infartsparkeringen stängs då helt.