Var femte chef har en bisyssla

Av 264 granskade chefer inom Huddinge kommun visade sig 49 ha en bisyssla. Även om inga av dem var otillåtna så efterlyser man nu tydligare riktlinjer.

Det är konsultbolaget Ernst & Young som på uppdrag av kommunens revisorer granskat hur kommunen hanterar och bedömer bisysslor. Enligt definitionen är en bisyssla en anställning, ett uppdrag eller annan verksamhet som en person bedriver vid sidan om det ordinarie jobbet.

I granskningen som pågick under hösten 2012 ingick samtliga chefer inom kommunens förvaltningar, och sökningar gjordes mot bland annat Bolagsverkets register. 49 av 264 granskade chefer visade sig ha en bisyssla. Bara sex av dem hade rapporterat in det centralt.

Nu vill kommunens revisorer, som beställde granskningen, att reglerna blir striktare.

– Det var väl något fler än vad jag hade väntat mig. Vår slutsats är att riktlinjerna måste skärpas för att fler ska anmäla vad de har för bisysslor, säger Kurt Karlsson, ordförande för Huddinge kommuns revisorer.

Enligt revisorerna handlar det ofta om bisysslor som uppdrag i både aktiebolag och enskilda bolag. Drygt hälften av de 264 cheferna som hade andra uppdrag kom från en och samma förvaltning: barn- och omsorg.

Några otillåtna bisysslor fann man dock inte.

– Det är till exempel inte tillåtet att sitta i en styrelse som samtidigt levererar en tjänst eller produkt till kommunen, säger Kurt ­Karlsson.

Gör man det riskerar man att få sparken.

– En av cheferna vi pratade med berättade att det hänt för ett antal år sedan, det var en person som hade ett uppdrag i ett företag som sålde till kommunen. När det blev känt så fick den personen gå på dagen, säger Kurt Karlsson.

I den skrivelse som nu gått ut till kommunens samtliga nämnder föreslår revisorerna att kommunstyrelsen bör besluta om riktlinjer och att man måste säkerställa rutiner som gör att de följs. Samtidigt måste inrapporteringen av bisysslor bli bättre.

Enligt Kurt Karlsson pågår just nu arbetet med att ta fram tydligare riktlinjer för vad som gäller för bisysslor.