Var inte kränkt av personalen

RÄTTELSE Den 16 juli berättade Lokaltidningen Mitt i om en elev som anmält till Barn- och elevombudet (BEO) att hon blivit utsatt för kränkande behandling av elever och av personal på Igelbäcksskolan i Kista.

BEO konstaterade att eleven hade blivit utsatt för kränkande behandling av andra elever och beslutade att skolan måste vidta åtgärder för att bli bättre på att motverka detta.

Lokaltidningen Mitt i vill förtydliga att BEO däremot bedömde att det inte fanns något stöd i utredningen för att personalen skulle ha kränkt eleven.