Min lokala hjälte

Var katten är katten?

Något saknas på den här bilden...
Något saknas på den här bilden...
Den drickande katten är borta.
Den drickande katten är borta.
Efterlysning: Har du sett en förrymd svart katt? Trots att den var fastsatt försvann från fontänen vid Dalens allé i juli. Troligen inte frivilligt.

Fontänen vid Dalens allé stod klar i maj med två små kattstatyer, Timjan oh Mejram, som dricker ur vattnet. Men redan i mitten av juli försvann den ena katten, den som var böjd över kanten för att dricka.

Stölden har uppmärksammats i den lokala Facebookgruppen där flera Dalenbor skriver att de tycker att det är tråkigt att statyerna inte fick vara ifred.

De två katterna är gjorda av konstnären Aline Magnusson.