Var med och namnge vägar i Vårby

De markerade gång- och cykelvägar i Vårby ska nu namnges.
De markerade gång- och cykelvägar i Vårby ska nu namnges.
Nu får allmänheten vara med och namnge tretton gång- och cykelvägar i Vårby.

Senast 16 september vill kommunen ha ditt förslag.

Många gång- och cykelvägar i kommunen saknar namn, men nu ska tretton av dem som ligger i Vårby namnges.

Kommunen har tagit fram namnförslag på vardera väg, men nu är det också fritt fram för allmänheten att komma med andra förslag.

– Vi vill att invånarna ska få vara med och bestämma eftersom det är de som går och använder de här vägarna. Det är viktigt att vägarna får namn som är förankrade hos invånarna, säger Christian Ottosson (C), ordförande i natur- och byggnadsnämnden.

Tanken är att det med namnsatta gång- och cykelvägar ska blir det enklare för bland annat utryckningsfordon att hitta dit, men också att gemene man ska kunna lokalisera sig enklare. Tanken är också att det ska bidra till ett tryggare Vårby.

– Jag tror att om en plats har ett namn så höjer man identiteten på platsen och det i sin tur tror jag bidrar till att öka trygghet i områden, säger Christian Ottosson.

Förslagen ska vara kommunen tillhanda senast den 16 september, och beslut fattas därefter i natur- och byggnadsnämnden den 31 oktober.