Var sjätte kvinna dricker för mycket

Var sjätte kvinna i länet dricker så mycket alkohol att de riskerar hälsan, visar en ny rapport.

Det gör att Stockholmskvinnorna placerar sig högst i Sverige när det gäller riskkonsumtion.

Det är i rapporten Öppna jämförelser kring folkhälsa 2014 som kvinnor och män har uppgett hur mycket de dricker. Undersökningen visar att konsumtionen av alkohol har minskat, särskilt bland unga män.

Men fortfarande sticker Stockholms län ut när det gäller riskkonsumtion generellt.

Av rapporten framgår det att Stockholmskvinnorna dricker mest i landet.

Var sjätte kvinna i länet, cirka 16 procent, riskerar att drabbas av hälso­problem på grund av alkoholen.

Genomsnittet för kvinnor i hela landet är 13 procent.

Även männen har farliga alkoholvanor. Var femte man i län­et riskerar sin hälsa på grund av drickandet.

Kerstin Damström Thakker jobbar med alkoholfrågor i landstinget. Hon tror att en anledning till den höga konsumtionen i länet är att alkohol blivit en allt större del av vardagen.

– Det gäller särskilt bland kvinnor i storstaden jämfört med övriga landet. I dag är det många matställen och restauranger som serverar alkohol och det har blivit lättare att få tag i alkoholhaltiga drycker. Och bland äldre har vi sett en ökad konsumtion, säger hon.

Kerstin Damström Thakker är också är driftansvarig för Alkohollinjen, dit man kan ringa och få råd om man själv eller någon närstående har alkoholproblem.

Antalet samtal har ökat rejält de senaste åren.

– De flesta som tar kontakt med oss är män. Orsaken är helt enkelt att det är fler män än kvinnor som har alkoholproblem, säger hon.

Fakta

Max 10 glas vin i veckan

10 glas vin i veckan, alternativt fyra glas eller mer per gång. Där går gränsen för vad som är riskfyllt drickande för kvinnor.

15 glas vin, alternativt fem glas vin eller mer per gång är gränsen för män.

Alkohollinjen öppnade 2007 och fick 660 samtal det året. Förra året tog man emot 3 700 samtal.

Alkohollinjen har telefon 020-84 44 48 Källa: landstinget