Var ställer man cykeln vid Centralen?

För långt bort tycker cyklisterna…
För långt bort tycker cyklisterna…
… som hellre ställer hojen här.
… som hellre ställer hojen här.
När cykelsäsongen kommit igång är det smäckfullt med hojar framför Centralen. Nu finns förslag på ett stort cykelgarage vid Vattugatan.

Men platsen dissas av cyklisterna själva.

– Jag tog fram det här för att visa att det är möjligt.

Det säger Per-Åke Tjärnberg som är trafikplanerare och ansvarig för cykelparkeringarna i innerstan. Han har låtit arkitektkontoret Danell Johansson och WSP konsulter rita ett förslag på hur ett cykelgarage söder om Centralstationen skulle kunna se ut.

Men de flesta väljer att parkera cykeln närmare stationen.

– Cyklister är som bilister. Man är lat och vill köra kunna hela vägen fram.

För att locka folk att ändå välja cykelgaraget har Per-Åke Tjärnberg en del idéer.

– Kanske får man abonnera på en plats. Kanske ska inte vem som helst släppas in. Kanske att man hyr en låda eller box inne i garaget som också är låsbar så att man får flera säkerhetsnivåer.

När vi berättade om förslaget i Facebookgruppen Cykla i Stockholm tyckte många att ett garage vid Vattugatan skulle hamna för långt från Centralen för att vara praktiskt.

Däribland cykelexperten Krister Isaksson. Han är nu konsult men jobbade tidigare som trafikplanerare för Stockholms stad.

– Då gjorde vi omfattande utredningar inför Citybanan. Det visade sig att de flesta som har sina cyklar vid Centralen kommer från Vasastan, Kungsholmen eller Östermalm. Eller också kommer de från Uppsala och cyklar vidare från Centralen.

Då blir ett cykelgarage vid Vattugatan för bökigt. För om det inte ligger på vägen använder man det inte.

– Den parkering som byggdes i Järnhusparken var ingen bra idé. Tjänstemännen visste att en cykelparkering där skulle stå oanvänd. Men de fick lyda politikerna och slösa bort 600 000 kronor.

En cykelparkering eller ett cykelgarage skulle fungera bättre längre norrut.

– Vattugatan är ju knappast ett cykelstråk, säger Krister Isaksson. Klarabergsviadukten och Vasagatan är mer trafikerade. Vasaplan är annars ett ställe där det står många cyklar.

Som det ser ut i dag ställer de flesta sin cykel framför stationens entré, på Centralplan.

– Och vid taxiplanen finns ett gammalt skyddsrum. När vi tittade på det då skull det varit möjligt att ha entréer uppifrån Centralplan eller att komma därifrån direkt till Suckarnas gång. Det skulle ju vara outstanding.

Lokalen ägs av Jernhusen, som inte har för avsikt att göra cykelrum av den.

”Skyddsrummet under Centralplan behövs för centralstationens utveckling och har använts vid moderniseringen av stationen till hyresgästutrymmen. Den har från vår sida inte varit aktuell som cykelparkering”, mejlar pressansvariga Cecilia Granath och tillägger att Jernhusen inte äger tillräckligt med mark på norra sidan av stationen för att kunna bygga mer parkering där.

Fakta

Så här står cyklarna i dag

I fredags morse fördelade sig cyklarna vid Centralstationen så här:

• Vasagatan vid Vattugatan (där cykelgaraget är tänkt): 82 st.

• Framför huvudentrén vid Centralplan: 114 st.

• Vid taxistationen: 87 st.

• På Vasaplan och Östra Järnvägsgatan (nära Arlanda Express): 162 st.

• På Kungsbron: 53 st.

Alltså 82 cyklar söder om stationen, 201 framför och 215 på norrsidan.