Var tionde person sitter i skuldfällan

En tiondel av den arbetsföra befolkningen i Rinkeby-Kista har skulder hos Kronofogden. Dessutom befinner sig 21 barn i skuldfällan. Även i Tensta är läget akut.

– Det är uppseendeväckande, säger Martin Kling, kommunikatör på Kronofogden.

9,9 procent av befolkningen mellan 20 och 65 år i Rinkeby-Kista har skulder hos Kronofogden. Det är den högsta andelen i länet efter Skärholmen. Motsvarande siffra för Spånga-Tensta är 9,1 procent.

I Rinkeby och Kista finns dessutom 326 ungdomar och 21 barn i åldern 0-17 år med skulder på sammanlagt över 23 miljoner kronor. Det gäller främst obetalda skadestånd och mobilskulder.

– Det är en väldigt dålig start på livet. Man kan till exempel inte teckna något hyreskontrakt och blir väldigt begränsad på olika sätt, säger Martin Kling.

Kronofogden har sett en ökad skuldsättning i flera stadsdelsområden i Stockholm de senaste 3-4 åren.

– Som en del av vår storstadssatsning som började 2009 riktar vi nu våra insatser mot de 13 stadsdelar i Stockolmsområdet med högst procentuell andel skuldskatta av den arbetsföra befolkningen, säger Martin Kling.

Av den anledningen besökte myndigheten nyligen Rinkeby-Kistas stadsdelsnämnd för att informera lokalpolitikerna om läget.

– Vi berättade vad som gör att man hamnar i skuld och om olika förebyggande åtgärder för att undvika skuldsättning, säger Martin Kling.

Under mötet lyfte Kronofogden fram olika förebyggande åtgärder.

– Vi vet till exempel att människor med dålig hälsa ofta har dålig ekonomi. En annan viktig orsak är arbetslöshet. God hälsa och en konstant inkomst är därför två exempel på motkrafter, säger Martin Kling.

Bo Sundin (M), ordförande i Rinkeby-Kistas stadsdelsnämnd, är bekymrad över utvecklingen.

– Det beror till stor del på befolkningsstrukturen med många nyanlända och arbetslösa. Men vi jobbar aktivt med det här och har liksom Spånga-Tensta en skuldrådgivare.

– Vi har även tillsatt en fokusgrupp med tjänstemän och politiker som ska träffa Kronofogden under våren för att se vad gruppen kan göra, säger Bo Sundin.

Fakta

382 miljoner

Nästan 382 miljoner kronor är den arbetsföra befolkningens totala skuld i Rinkeby och Kista.

Av dem är ungdomar i åldern 18–25 år skyldiga över 23 miljoner kronor.

Den arbetsföra befolkningens sammanlagda skuld i Spånga och Tensta är nära 328 miljoner kronor.

Källa: Kronofogden