Var tionde skolkade bort studiebidraget

En av tio gymnasieelever i Österåker skolkade så mycket 2012/2013 att studiebidraget drogs in.

– Vi har sett en ökning av andelen indragna studiebidrag på grund av skolk i flera års tid. Utvecklingen de senaste två läsåren beror mycket på de skärpta rutiner som infördes under 2012, säger Andreas Dahlkvist, utredare på Centrala studiemedelsnämnden (CSN).

Enligt deras genomgång var andelen elever med indragna studiebidrag läsåret 2012/2013 störst på Gotland – 9,3 procent. Därefter kom Stockholms län med i snitt 8,6 procent. Men skillnaderna är stora mellan länets kommuner.

I Österåker var siffran 9,9 procent, jämfört med 7,5 procent läsåret innan. I hela landet var snittet 6,2 – en ökning med 0,7 procent jämfört med föregående läsår.

En förklaring är de hårdare regler som infördes 1 januari 2012. Innan dess kunde en elev i gymnasiet vara borta cirka 20 procent av undervisningstiden utan att studiebidraget påverkades.

Som det är nu ska skolorna rapportera till CSN om den ogiltiga frånvaron upprepas och uppgår till mer än bara några timmar per månad. Eleverna och deras familjer riskerar då att gå miste om studiebidraget på 707 kronor i veckan och eventuellt studielån, som mest 1 549 kronor i veckan.

Enligt CSN får cirka två tredjedelar av alla med indragen studiehjälp återkrav och måste alltså betala tillbaka studiemedel. Ungefär en av fem klarar inte det och hamnar därför hos Kronofogden.

Enligt CSN är skolk vanligare bland pojkar än flickor, och vanligare på yrkesförberedande program än på de högskoleförberedande, vilket enligt CSN kan ha att göra med föräldrarnas utbildningsnivå.

CSN konstaterar dessutom att friskolor rapporterar större andel skolk än de kommunala skolorna.

I Vaxholm var antalet elever med studiehjälp för litet för få vara med i CSN:s sammanställning.

Fakta

Här skolkar man mest och minst i länet