Var tionde ville inte flytta till Söra

Runt 20 elever på Hackstaskolan valde en annan skola än Söra när eleverna fick en vecka på sig att byta skola.

Enligt Hackstas rektor slutar även en del av personalen.

– De allra, allra flesta har valt att gå över till Söra, men några stycken, runt 20 har valt en annan skola. Men det är inte säkert att de får den skolan de valt då, säger Maria Farneman, rektor för Hackstaskolan.

Det var före påsk som personal, elever och föräldrar fick beskedet att kommunen tänkte stänga Hacksta och flytta hela skolan till Söraskolan som har gott om lediga platser.

Nu, mer än en månad senare, och tre veckor efter att eleverna tvingats välja ny skola, har även ett politiskt beslut fattats om flytten. Oppositionsspartierna S, V, MP och RP var emot. Underlaget är tunt – effektivare lokalutnyttjande är skälet, utan ett ord om konsekvenser för elever och personal, eller ens vinster i reda pengar.

På Hacksta pågår arbetet inför flytten för fullt. Tidigare har siffran 140 elever nämnts och Mitt i har nämnt att 178 elever berörs. Den korrekta siffran är drygt 190 barn, eftersom flytten även påverkar de som redan i vintras gjorde skolval och valt att börja i förskoleklass på Hacksta till hösten.

Även de har fått tänka om och välja ny skola. Av personalstyrkan på trettio fast anställda har några valt att sluta och inte följa med till Söra. Om all övrig skolpersonal får plats på Söra är inte klart ännu.

– Det som fortfarande håller på är att vi organiserar den nya verksamheten på Söra. Vi måste fördela eleverna så att klasserna får rimlig storlek och blandning.

Kommer man att splittra klasserna från Hackstaskolan?

– Ja, men det är mer positivt att säga att de blandas. Avsikten är att göra en bra skola, säger Maria Farneman.

Senare under maj ska skolan informera eleverna vilka klasser de kommer att tillhöra på Söraskolan. Därefter kommer eleverna att få besöka Söraskolan och bekanta sig med lokalerna.

Hackstaskolans sista skolavslutning äger rum 11 juni.

Fakta

” Vi måste fördela eleverna så att klasserna får rimlig storlek och blandning.”

Maria Farneman,

rektor på Hackstaskolan