Var tredje lärare får inte sätta slutbetyg

Var tredje lärare i Nacka saknar lärarlegitimation.

När kravet på ­legitimation skärps i sommar kan fler elever få sina betyg satta av lärare som de inte haft i skolan.

Skolverkets rapport, som bygger på uppgifter från detta läsår, visar att andelen lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne är lägre i Nacka än i riket totalt.

Lärarlegitimation krävs för att undervisa och sätta betyg. De som inte har legitimation får överlåta betygssättningen till en behörig lärare, eller rektor.

Sedan tidigare har kravet varit att lärare anställda efter 1 juli 2011 ska ha legitimation.

Från 1 juli i år måste lärare anställda även före det datumet ha lärarlegitimation. De som inte har det kommer inte att få sätta betyg som tidigare, utan med hjälp av andra som har behörigheten.

Skolor får efter den 1 juli fortfarande anställa obehöriga lärare, på vikariat ett år i taget, men inte fastanställa dem.

Att obehöriga lärare får fortsätta undervisa beror enligt Skolverket på att det finns för få lärare.

– Vi har lärarbrist i landet. Vi behöver folk som undervisar helt enkelt, säger undervisningsrådet Pia-Lotta Sahlström.

Magnus Söderström (MP), ledamot i utbildningsnämnden i Nacka, säger att elevernas betyg mycket väl kan påverkas av att en så stor andel som var tredje lärare saknar behörighet.

– Vi politiker har diskuterat det på olika nivåer. Det stora problemet är att Nacka kommer att ha fler grundskoleplatser om några år, i takt med att Nacka bygger stad. Jag tror inte det blir lätt att få upp andelen behöriga lärare. Här behöver kommunen ha en strategi.

Tobias Nässén (M), ordförande i utbildningsnämnden, säger att Skolverkets statistik inte visar en korrekt bild. Fortfarande behandlar Skolverket en stor mängd ansökningar om lärarlegitimation.

– När jag har frågat om läget inom de kommunala skolorna så är bilden att omkring nio av tio lärare bör ha fått sin legitimation under året. Det statistiken sätter fingret på är hur viktigt det är att det finns en fungerande utbildningskedja från en bra lärarutbildning med rätt antal platser till en snabb handläggning av ansökningar om lärarlegitimation, säger Tobias Nässén.

När antalet behöriga lärare i skolorna ska ha nått upp till hundra procent är inte sagt.

– Det är upp till kommunerna att se till att få behöriga lärare. Nu får man göra sitt yttersta, säger Pia-Lotta Sahlström.

Fakta

Flest behöriga i gymnasiet