Var tredje tjej har känt sig mobbad

Flickor i årskurs nio i Salem mår alarmerande dåligt. Det visar resultatet från den så kallade Stockholmenkäten.

Under våren ska kommunens rektorer undersöka varför.

För första gången någonsin deltog Salems kommun förra året i den så kallade Stockholmsenkäten, där elever i bland annat årskurs nio får svara på frågor om allt från hälsa till drogvanor.

Och resultatet för Salem sticker ut. Niondeklassarna uppger i högre utsträckning än i de 17 andra deltagande kommunerna i länet att de utsätts för mobbning och kränkande behandling.

Särskilt nedslående är resultatet för flickorna där betydligt fler känner sig mobbade, har problem med sömnen och ont i magen än i de andra kommunerna.

Fler flickor än i de andra kommunerna uppger också att de vill ändra på något hos sig själva.

Att Salem skulle skilja sig så pass mycket från andra kommuner kom som en överraskning för personal på Salems skolor, enligt Mikael Caiman Larsson, chef för barn- och utbildningsförvaltningen i Salems kommun.

– Visst har vi jobbat med de här frågorna, men vi har inte uppfattat att det är värre än i andra kommuner. Men nu har vi en jämförelse och ett material att analysera och jobba med, säger han.

Samtliga rektorer i kommunen har fått i uppdrag att arbeta med resultatet på den egna skolan. Personalen på skolorna, elever och vårdnadshavare ska involveras.

– Varje rektor ska se om det finns något specifikt problem på skolan och arbetet ska resultera i en slutrapport i maj, säger Mikael Caiman Larsson.

Även Botkyrka deltog i Stockholmsenkäten, men eftersom allt för få elever i årskurs nio svarat finns där inget resultat.

Fakta

Så svarade flickorna

Siffran för övriga är de 17 kommuner som deltog i enkäten.

Källa: Salems kommun, länsstyrelsen