Varannan förskollärare vill lämna Tyresö

Hälften av Tyresös förskollärare funderar på att lämna kommunen – på grund av lönen. Årets löneförhandling ser inte ut att ändra på det.

– Folk har varit missnöjda innan, men årets låga lönepåslag har fått det att koka, säger Ulla-Karin Ervik, ordförande i Lärarförbundet Tyresö.

Mitt i Tyresö har tidigare berättat att bristen på lokaler gjort att barngrupperna på Tyresös förskolor nått rekordnivåer, vilket ökat arbetsbelastningen för personalen.

Nu ser även årets lönerevision ut att bli en besvikelse. Enligt Lärarförbundets ordförande Ulla-Karin Ervik funderar drygt häften av förbundets medlemmar på att söka jobb i andra kommuner.

– Vi har en enkätundersökning som visar att det är så. Folk är förbannade, säger hon.

I grannkommunen Nacka är medianlönen för förskollärare 32 300 kronor i månaden. I Tyresö är den nära 2 000 kronor lägre.

Enligt Lärarförbundet ser årets löneökning ut att sluta på 2,17 procent för förbundets samtliga medlemmar. Ulla-Karin Ervik säger att påslaget är ungefär lika stort för alla yrkeskategorier. För förskollärare skulle detta innebära en genomsnittlig lönehöjning på cirka 650 kronor.

– Om Tyresö ska bli en av Sveriges bästa skolkommuner duger inte det. Politikerna måste budgetera för riktiga löneökningar, säger Ulla-Karin Ervik.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande, Ann-Christin Svensson (M), säger att hon är mer än medveten om den hårda konkurrensen om många yrkesgrupper och menar att detta är något man tar med sig när budgeten för 2017 ska tas i juni.

Är inte det lite sent?

– Det handlar ju om ekonomin som helhet, men vi måst ha konkurrenskraftiga löner.

Ann-Christin Svensson menar att det finns mycket annat som spelar roll för att en förskollärare ska stanna på sin arbetsplats.

– Förvaltningen jobbar intensivt med att förbättra arbetsmiljön, möjligheten till vidareutbildning och karriärmöjligheter. Vi har också genomfört en omorganisation med mindre enheter och ett mer nära ledarskap. Just nu jobbar vi ju också jätteintensivt med barngrupperna för att lösa den platsbrist som uppstod i höstas och skapa fler platser på lång sikt.

Även den politiska oppositionen är missnöjd med årets förhandlingar. Jannice Rockstroh (S), andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, uppger att partiet i sin budget avsatte pengar till ”rimliga löner”.

– Vi förstår att förskollärarna frågar sig varför de ska jobba i Tyresö med stora barngrupper och lägre lön, säger hon.

Fakta

Medianlöner för förskollärare

Nacka 32 300 kronor

Stockholm 31 900 kronor

Haninge 30 418 kronor

Tyresö 30 400 kronor

Källa: Respektive kommun