Varannan kränkning i skolan anmäls inte

skola stängs akut
Alla kränkningar i Nackas skolor rapporteras inte, enligt en tjänstemannaskrivelse
Nackas kommunala förskolor och skolor rapporterar inte alla kränkningar som de är skyldiga att göra.
Egentligen borde antalet anmälningar vara dubbelt så högt, enligt en tjänstemannaskrivelse.

Under vårterminen 2017 minskade antalet anmälningar om kränkningar i skolan med en tredjedel jämfört med höstterminen 2016, till 186 anmälningar.

Hur många kränkningar som verkligen begås på skolor och förskolor i Nacka är enligt en tjänstemannaskrivelse ”omöjligt att veta”. Om alla skolor inräknat förskolor, grundskolor och gymnasieskolor, anmälde i lika stor omfattning borde antalet antalet kränkningar vara 322 per termin, enligt tjänstemännen.

De har då räknat på att varje förskola har två kränkningar per termin och grund- och gymnasieskolorna tio vardera.

Olika förklaringar

En förklaring till nedgången kan enligt tjänstemännen vara att eleverna blir bättre på att hantera konflikter när de når högstadiet och att kränkningarna då minskar.

Det kan också bero på att eleverna vill vara mer självständiga och undviker att berätta för sina lärare.

Nacka har fått kritik

Nacka kommun har enligt skrivelsen fått kritik och föreläggande av Barn- och elevombudet och Skolinspektionen för att i några fall inte anmält kränkningar eller ha genomfört tillräckligt omfattande utredningar:

”De besluten pekar också på att det saknas anmälningar och att skolorna behöver utveckla sitt arbete med att anmäla kränkningar”, står i skrivelsen.

I de kommunala förskolorna och skolorna i Nacka går fler än 16 000 barn och ungdomar.

Rektorer och förskolechefer är skyldiga att se till att fall av kränkande behandling av barn och elever rapporteras till kommunen.

Tjänstemannaskrivelsen har lämnats till kommunstyrelsens verksamhetsutskott.